آلوده شدن يک رودخانه بزرگ در پارک ملي آفريقاي جنوبي به فاضلاب صنعتي

آلوده شدن يک رودخانه بزرگ در پارک ملي آفريقاي جنوبي به فاضلاب صنعتي

آلوده شدن يک رودخانه بزرگ در پارک ملي آفريقاي جنوبي به فاضلاب صنعتي

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

آلوده شدن يک رودخانه بزرگ در پارک ملي آفريقاي جنوبي به فاضلاب صنعتي

۱۳۹۲/۱۰/۱۸

آلوده شدن يک رودخانه بزرگ در پارک ملي آفريقاي جنوبي به فاضلاب صنعتي
واحد مرکزی خبر:یک رودخانه مهم در آفریقای جنوبی که در پارک ملی این کشور جریان دارد، به علت نشت فاضلاب یک معدن و کارخانه فسفات به شدت آلوده شده و حیات انواع گیاهی و جانوری این رودخانه که از ذخایر بزرگ طبیعی آفریقای جنوبی محسوب می شود، به خطر افتاده است.
ایکه فاهلا، سخنگوی پارک ملی آفریقای جنوبی اعلام کرد آلودگی رودخانه اولیفانتس تا کنون موجب تلف شدن هزاران ماهی شده است. وی افزود هر چند آلودگی های صنعتی هنوز منجر به مرگ آبزیان بزرگ تر این رودخانه نشده است اما بیم آن می رود که با ادامه وضعیت کنونی، آلودگی ها گسترش یابد و یک فاجعه زیست محیطی وخیم را در منطقه رقم بزند.
سخنگوی پارک ملی آفریقای جنوبی تصریح کرد گسترش آلاینده های صنعتی در رودخانه همچنان ادامه دارد و ماهی های تلف شده در مسافتی پانزده کیلومتری در سطح آب رودخانه دیده شده اند.
نایگل آدام، از کارکنان بلندپایه وزارت محیط زیست آفریقای جنوبی اعلام کرد برای مهار این مشکل، دولت آفریقای جنوبی به دستگاه قضایی متوسل شده و از مالکان معدن «بوسولد فسفات» به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از منابع آبی شکایت کرده است.
اواخر دسامبر گذشته یکی از ماهیگیران بومی که خبر آلوده شدن رودخانه اولیفانتس به فاضلاب معدن فسفات را به مقامات مسئول گزارش کرد. در حال حاضر مسئولان وزارت محیط زیست آفریقای جنوبی به تحقیقات خود درباره گستردگی آبهای آلوده این رودخانه، عوامل شیمیایی آلاینده و میزان خساراتی که به این ذخیره طبیعی مهم وارد شده است، ادامه می دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئولان وزارت محیط زیست آفریقای جنوبی از مدیریت معدن فسفات که دفتر مرکزی آن در فالابوروا قرار دارد، خواسته اند راه حلی سریع برای مهار آلودگی های این رودخانه پیدا کنند و جلو فاجعه زیست محیطی جدید را بگیرند. گفته می شود بارشهای سنگین روزهای اخیر در منطقه، میزان آلایندگی رودخانه را تشدید کرده استدیدگاه خود را بیان کنید