یکی از مستعدترین منابع آبی کردستان در راستای صید و پرورش ماهی

یکی از مستعدترین منابع آبی کردستان در راستای صید و پرورش ماهی

یکی از مستعدترین منابع آبی کردستان در راستای صید و پرورش ماهی

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

یکی از مستعدترین منابع آبی کردستان در راستای صید و پرورش ماهی

۱۳۹۲/۱۰/۱۸

یکی از مستعدترین منابع آبی کردستان در راستای صید و پرورش ماهی
باشگاه خبرنگاران سنندج، پیشداد گفت: در راستای بهره‌برداری بهینه از منابع آبی استان صید ماهی از 27 مهرماه آغاز شده و تا 15 اسفند امسال ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر 3 تعاونی صیادی با تعداد حدود 400 عضو در سد شهید کاظمی اقدام به صید و استحصال ماهی می‌نمایند.
رئیس جهاد کشاورزی سقز اضافه کرد: در راستای بازسازی ذخایر آبزی دریاچه سد شهید کاظمی، هر ساله جهاد کشاورزی از محل اعتبارات طرح توسعه آبزی‌پروری اقدام به رهاسازی بچه ماهی گرمابی (کپور ماهی) مطابق مطالعات انجام شده می‌کند.
پیشداد افزود: سد شهید کاظمی از نظر صید و استحصال ماهی در منابع آبی با تولید سالانه بیش از 2 هزار تن که تقریبا یک چهارم کل تولید آبزیان استان است، جایگاه اول را به خود اختصاص داده استدیدگاه خود را بیان کنید