در راستای سودآوری بیشتر واحد های تولید آبزیان

در راستای سودآوری بیشتر واحد های تولید آبزیان

در راستای سودآوری بیشتر واحد های تولید آبزیان

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

در راستای سودآوری بیشتر واحد های تولید آبزیان

۱۳۹۲/۱۰/۱۸

در راستای سودآوری بیشتر واحد های تولید آبزیان
خبرنگار باشگاه خبرنگاران زنجان ؛مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: در راستای تبدیل آبزی پروری به یک فعالیت سود آور برنامه های ویژه ای در استان انجام شده است.
بورانی افزود:مهترین این برنامه ها بومی سازی مراحل مختلف تولید و نگهداری این آبزیان اعم از دانش بومی آبزی پروری و استفاده از توان بومی جهت احداث واحد های آبزی پروری است.
وی ادامه داد : زنجان جزو اولین استانهایی است که واحدهای پرورش ماهی قزل آلا را در استخرهای خاکی راه اندازی کرده است که این روش باعث کاهش چشمگیر هزینه احداث واحد می گردد.
لازم به ذکر است؛ احداث واحد 300 متری بتنی نوعی پرورش ماهی حدود 21 میلیون تومان هزینه دارد که با روش استخر خاکی این میزان به 1 میلیون تومان کاهش خواهد یافت که باعث افزایش قابل توجه توجیه اقتصادی فعالیت در این زمینه می گردددیدگاه خود را بیان کنید