اجرای پروژه "تامین مولد" برای بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر در گیلان

اجرای پروژه "تامین مولد" برای بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر در گیلان

اجرای پروژه "تامین مولد" برای بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر در گیلان

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

اجرای پروژه "تامین مولد" برای بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر در گیلان

//

مدیرکل شیلات گیلان از اجرای پروژه تامین مولد برای بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر در استان خبر داد

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: با توجه به کاهش چشمگیر صید ماهی آزاد در دریای خزر و به منظور بازسازی ذخایر آزاد ماهیان، پروژه تامین مولدین این گونه برای تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان از سوی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور و با همکاری پژوهشکده آبزی پروری و معاونت صید و بنادر ماهیگیری استان در سال جاری در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به اینکه از آغاز فصل صید سال جاری ماهیان استخوانی تاکنون 24 قطعه مولد ماهی آزاد در شرکت های تعاونی پره صید و در قبال دریافت وجه در اختیار اکیپ تحقیقاتی پژوهشکده قرار گرفته است، اظهارداشت: برنامه تعداد مولدین مورد نیاز 50 قطعه و متوسط وزن ماهیان مولد صید شده تاکنون سه تا چهار کیلوگرم بوده است.

 

مدیرکل شیلات گیلان گفت: بچه ماهیان آزاد تولیدی در رودخانه های مناسب استان که منتهی به دریای خزر است، رهاسازی خواهند شد.

 

وی در ادامه با اشاره به 48 رشته رودخانه در گیلان افزود: هیچ یک از رودخانه های کنونی شرایط لازم برای تکثیر طبیعی ندارند.

 

سعیدی همچنین با بیان اینکه رهاسازی 200 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی و خاویاری برای حفظ و تکثیر ذخایر دریا یادآورشد: به دلیل مقاومت کمتر گونه های مصنوعی برای برگشت پذیری به دریا باید به دنبال تکثیر طبیعی بوددیدگاه خود را بیان کنید