پذیرش دکتری تخصصی پژوهش محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

پذیرش دکتری تخصصی پژوهش محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

پذیرش دکتری تخصصی پژوهش محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

پذیرش دکتری تخصصی پژوهش محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

۱۳۹۲/۱۰/۲۶

پذیرش دکتری تخصصی پژوهش محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
باشگاه خبرنگاران شهرکرد:معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از بررسی مدارک و مستندات دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در خصوص درخواست مجوز جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار و دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهش محور با این دو درخواست موافقت کرد.
دکتر نادر پورارشد گفت: پیش از این دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در بیست و پنج رشته زبان و ادبیات فارسی، انگل شناسی دامپزشکی، بافت شناسی دامپزشکی، صنایع غذایی، علوم دامی تغذیه، علوم دامی مدیریت طیور، علوم دامی اصلاح نژاد، باغبانی گیاهان دارویی، تکنولوژی بذر، آگرواکولوژی، زیست شناسی فیزیولوژی جانوری، زیست شناسی میکروبیولوژی، زیست شناسی بیوشیمی، شیلات پرورش آبزیان، ریاضی کاربردی، ریاضی محض، مدیریت و برنامه ریزی، کامپیوتر نرم افزار، معماری طراحی فضاهای آموزشی، عمران زلزله، حسابداری علوم و تحقیقات، حقوق جزا علوم و تحقیقات، روان شناسی عمومی علوم و تحقیقات، معماری علوم و تحقیقات، تاریخ علوم و تحقیقات و پرورش آبزیان علوم و تحقیقات مجوز جذب دانشجو را از شورای آموزش عالی وزارت علوم اخذ کرده بود.
وی اظهار امیدواری کرد: از بهمن ماه امسال در رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر پذیرش دانشجو خواهیم داشت و در رشته دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی از بهمن ماه امسال یا مهر ماه آینده جذب دانشجو خواهیم داشت.
دکتر پورارشد در پایان افزود: رشته های دکتری بهداشت مواد غذایی و پزشکی عمومی از جمله رشته های در دست بررسی از طرف شورای گسترش وزارت علوم و بهداشت است؛ که امیدواریم در این دو رشته هم از مهرماه 93 پذیرش دانشجو داشته باشیمدیدگاه خود را بیان کنید