افتتاح ۵ طرح شیلاتی لنگرود در دهه فجر

افتتاح ۵ طرح شیلاتی لنگرود در دهه فجر

افتتاح ۵ طرح شیلاتی لنگرود در دهه فجر

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

افتتاح ۵ طرح شیلاتی لنگرود در دهه فجر

۱۳۹۲/۱۰/۲۶


تسنیم از لنگرود، ابوالقاسم حسن‌دوست در جلسه شیلات این شهرستان از افتتاح پنج تعداد طرح شیلاتی با اعتباری، حدود پنج میلیارد ریال خبرداد و اظهار کرد: با افتتاح این پروژه‌ها 51 تن بر میزان تولید آبزیان در شهرستان لنگرود افزوده می‌شود.
وی با بیان اینکه به بهره‌برداری از طرح‌های مذکور برای 20 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود، افزود: این طرح‌ها شامل پرورش ماهی قزل‌آلا در استخرهای بتنی با آب چاه و رودخانه و پرورش ماهیان گرم آبی در مزارع خاکی است.
رئیس اداره شیلات شهرستان لنگرود با اشاره به تفکیک پروژه‌ها در دهه فجر امسال، گفت: پروژه پرورش ماهیان سردابی با آب رودخانه در روستای لیاشوسرای بخش اطاقور به ظرفیت تولید 80 تن ماهی قزل آلا در سال که از طریق طرح تجهیز و میکانیزاسیون اقدام به افزایش ظرفیت از 40 تن به 80 تن اقدام کرده است.
حسن‌دوست تصریح کرد:این طرح دارای 16 قطعه استخر بتنی به مساحت مفید دو هزار متر مربع و مساحت کل هشت هزار متر مربع و با اعتبار هطرح صندوق توسعه ملی افتتاح می‌شود.
وی افزود: پروژه پرورش ماهیان سردابی با آب چاه در روستای خشکه سل شهر کومله با ظرفیت تولید پنج تن ماهی قزل آلا در سال در قالب چهار قطعه استخر گرد بتنی به مساحت مفید 125 متر مربع و مساحت کل دو دهم هکتار و اعتبار هزینه شده 310 میلیون ریال از محل کمک‌های فنی اعتباری بانک کشاورزی، که شامل 210 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 100 میلیون ریال سهم آورده است، بهره‌برداری می‌شود.
رئیس اداره شیلات شهرستان لنگرود تصریح کرد: پروژه پرورش ماهیان سردابی با آب چشمه در روستای کهلستان بخش اطاقور با ظرفیت تولید دو تن ماهی قزل آلا در سال که با احداث دو قطعه استخر بتنی به مساحت مفید 50 متر مربع در قالب مجوز مشاغل خانگی و اعتبار هزینه شده به مبلغ 110 میلیون ریال از طرح صندوق مهر امام رضا(ع) که شامل 100 میلیون ریال تسهیلات بانکی و10 میلیون ریال سهم آورده آماده بهره‌برداری است.
حسن‌دوست با اشاره به پروژه پرورش ماهیان سردابی با آب چاه در شهر شلمان، خاطرنشان کرد:این پروژه با ظرفیت تولید دو تن ماهی قزل‌آلا در سال که در قالب مشاغل خانگی با هزینه شخصی دو قطعه استخر بتنی به مساحت مفید 125 متر مربع در مساحت کل 300 متر مربع احداث شد که در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.
وی افزود: این طرح امسال با اخذ تسهیلاتی به مبلغ 100 میلیون ریال از طرح بسیج سازندگی برای تکمیل طرح و تأمین خرید نهاده‌ها اقدام به بهره‌برداری کرده است.
رئیس اداره شیلات شهرستان لنگرود تصریح کرد: پروژه پرورش ماهیان گرمابی در روستای خالجیر شهر شلمان با ظرفیت تولید دو تن ماهی گرمآبی در سال که دارای یک قطعه استخر خاکی به مساحت مفید چهار هزار متر مربع و مساحت کل چهار هزار و 500 متر مربع و اعتبار هزینه شده 150 میلیون ریال از طرح بسیج سازندگی که شامل 100 میلیون ریال تسهیلات بانکی 50 میلیون ریال سهم آورده متقاضی است، افتتاح می‌شوددیدگاه خود را بیان کنید