میگو های مولد منتظر بودجه

میگو های مولد منتظر بودجه

میگو های مولد منتظر بودجه

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

میگو های مولد منتظر بودجه

۱۳۹۲/۱۰/۲۶


باشگاه خبرنگاران بندرعباس معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان گفت : هر سال با هدف حفظ ذخایر 14 میلیون قطعه بچه میگو در خورها رها می شد .
کریمی افزود : برای اجرای طرح رها سازی میگوها 5 میلیارد ریال اعتبار لازم است .
وی گفت : با رها سازی 14میلون بچه میگو در دریا در بدبینانه ترین حالت 60 تن میگو تولید می شود .
وی با بیان اینکه رها سازی بچه میگو در کشورهای ژاپن و کره بصورت میلیاردی است ، افزود : از 50 قطعه میگوی موزی مولد 14 میلیون بچه میگو تولید می شود .
میگوی موزی بومی خایج فارس است .
معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان گفت : در صورت اختصاص اعتبار می توانیم طرح رها سازی را آغاز کنیم .
فصل رها سازی بچه میگو در دریا زمستان است .
امسال صید میگو نسبت به پارسال به نصف رسید .
کریمی افزود : فصل صید میگو از مهر آغازمی شود و تا آبان ادامه دارد ولی صید غیرمجاز ، آلودگی خورها و تخلیه گازوئیل قاچاق در سالهای اخیر موجب کاهش ذخایر خلیج فارس شده است.
هرمزگان رتبه نخست صید میگو را در کشور دارددیدگاه خود را بیان کنید