گونه‌های جدید فیل دریایی و فرشته دریایی در آب‌های خلیج فارس

گونه‌های جدید فیل دریایی و فرشته دریایی در آب‌های خلیج فارس

گونه‌های جدید فیل دریایی و فرشته دریایی در آب‌های خلیج فارس

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

گونه‌های جدید فیل دریایی و فرشته دریایی در آب‌های خلیج فارس

۱۳۹۲/۱۰/۲۸

گونه‌های جدید فیل دریایی و فرشته دریایی در آب‌های خلیج فارس
همشهری آنلاین: رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی از مشاهده و ثبت علمی چند نمونه جانور دریایی جدید از قبیل فیل دریایی، عنکبوت دریایی و فرشته دریایی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر چگینی گفت: به دنبال گشت‌های اقیانوس‌شناسی خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز (PG-GOOS) که از آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه امسال در آب‌های شرق و غرب خلیج فارس و دریای عمان انجام شد، محققان زیست شناسی دریایی پژوهشگاه موفق به شناسایی و ثبت علمی چند گونه جانوری جدید در کل آب‌های خلیج فارس و دریای عمان و چند گونه جدید در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان شدند.
وی خاطرنشان کرد: محققان پژوهشگاه در این گشت که بزرگ‌ترین گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان است برای نخستین بار موفق به نمونه‌برداری از زئونوستون و دیاتومه‌های کفزی در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان شدند. این گونه‌ها که قدرت شنا ندارند تنها در بسترها دریاها زندگی می‌کنند.
در این مطالعات، ترکیب، فراوانی و پراکنش مکانی و فصلی فیتوپلانکتون‌ها، زئوپلانکتون‌ها، زئونوستون‌ها و لاروماهیان منطقه نیز بررسی شد.
چگینی از معرفی دیاتومه‌های کفزی و میوبنتوزها و معرفی چند گونه پلانکتونی و زئونوستونی برای اولین بار از آب‌های ایرانی خلیج فارس خبر داد و گفت: در میان این نمونه‌ها گونه‌هایی از فیل دریایی، فرشته دریایی و حشره دریایی مشاهده می‌شود. در میان کفزیان هم عنکبوت دریایی برای اولین بار از آب‌های خلیج فارس گزارش شد.
وی در ادامه از شناسایی و گزارش چندین گروه میوبنتوز برای نخستین بار در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، شناسایی یک پاروپای پلانکتونی برای نخستین بار از آب‌های ایرانی دریای عمان و شناسایی یک نرم تن پلانکتونی برای اولین بار در دریای عمان خبر داد و گفت: در میان موجودات دریایی شناسایی شده، یک گونه از شعاعیان، یک گونه از پاروپایان، یک گونه از پرتاران و یک گونه از حشرات دریایی برای اولین بار در کل خلیج فارس و یک گونه جورپایان و بالانوسان، چهار نمونه از کیسه تنان، چهار گونه از نرم تنان و چهار گونه از پرتاران برای نخستین بار در آب‌های ایرانی خلیج فارس شناسایی و گزارش شدند. طی این گشت تحقیقاتی در دریای عمان هم یک گونه از نرم تنان برای نخستین بار در کل دریا و یک گونه نرم تن، یک گونه پرتار، دو گونه از کیسه تنان و یک نمونه از پاروپایان در محدوده آب‌های ایرانی این دریا گزارش شدند.
دکتر حمید رضایی، سرپرست تیم تحقیقاتی گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس و دریای عمان هم در توضیح گونه‌های جانوری شناسایی شده جدید اظهار کرد: این گونه‌های جدید شامل سه دسته از موجودات زئوپلانکتونی، زئونوستونی و کف زی در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان است.
وی گفت: این نمونه‌ها متعلق به گروه‌های پاروپا، لارو نرم تنان و سخت پوستان پلانکتونی است که شامل نرم تنان پلانکتونی مثل فرشته دریایی، فیل دریایی، پروانه پلانکتونی دریایی و نرم‌تن کاردیوپدا- حشره دریایی نوستونی- کف زیان دریایی مثل عنکبوت دریایی و برخی از کف زیان کوچک‌تر میوفونا مثل نماتودها و سایر گروه‌ها مثل روزنه داران و پرتاران است.
بزرگ‌ترین گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با حضور 70 محقق و پژوهشگر و با هدف حفاظت از محیط زیست و بررسی پارامترهای دریایی و اقیانوسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان از 25 آبان 1391 آغاز شد و در اواخر آبان 1392 به پایان رسید.
در این گشت اقیانوس شناسی، نمونه‌برداری‌های مختلفی ازجمله زمین شناسی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، علوم جوی، مدل سازی گردش آب و متغیرهای فیزیکی و دینامیکی آبهای خلیج فارس و دریای عمان اندازه گیری شددیدگاه خود را بیان کنید