صادرات 100 ميليون دلار آبزيان تا پايان سال

صادرات 100 ميليون دلار آبزيان تا پايان سال

صادرات 100 ميليون دلار آبزيان تا پايان سال

پنج‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
Thursday, September 24, 2020

صادرات 100 ميليون دلار آبزيان تا پايان سال

//

سال گذشته از محل صادرات آبزيان ‌پرورشي و دريايي به كشورهاي جهان 65 ميليون دلار ارزآوري حاصل شد كه اين ميزان امسال به بيش از صد ميليون دلار افزايش مي‌يابد

مديرعامل اتحاديه صادركنندگان آبزيان گفت:‌ تا پايان سال جاري بيش از 100 ميليون دلار آبزيان پرورشي و درياي صادر خواهد شد كه نسبت به سال گذشته حداقل 30 درصد افزايش خواهد داشت.

هادي سنگانيان در گفت‌وگو با ايسنا)، گفت: سال گذشته از محل صادرات آبزيان ‌پرورشي و دريايي به كشورهاي جهان 65 ميليون دلار ارزآوري حاصل شد كه اين ميزان امسال به بيش از صد ميليون دلار افزايش مي‌يابد.

به گفته وي 50 درصد از صادرات آبزيان شامل صادرات ماهيان پرورشي است.

سنگانيان گفت: تاكنون از مناطق بندرعباس و چابهار 700 تن ماهي مركب صيد و صادر شده است كه حدود پنج هزار دلار ارزش داشته است. همچنين سه هزار تن ماهي يال اسبي و شش هزار تن ماهي پرورشي به عراق صادر شده است.

به گفته مديرعامل اتحاديه صادركنندگان آبزيان، امسال شش هزار و 500 تن ميگوي پرورشي از مزارع كشور برداشت مي‌شود كه حدود چهار هزار تن آن صادر خواهد شد.

وي افزود: بر اثر بروز بيماري و تلفات در مزارع پرورشي چابهار حدود دو هزار تن محصول كاهش يافت كه اگر با بيماري مواجه نمي‌شديم ميگوي پرورشي امسال به هشت هزار تن مي‌رسيد.

سنگانيان يادآور شد: سال گذشته پنج هزار تن ميگو برداشت شد كه حدود سه هزار تن آن به كشورهاي امارات متحده عربي، مصر، كويت، لبنان، ايتاليا و اسپانيا صادر شده است.

مديرعامل اتحاديه صادركنندگان آبزيان گفت: با توجه به اين‌كه قيمت‌هاي خريد ميگوي ايران در امارات متحده عربي بالاتر است عمده صادرات، به اين كشور صورت مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: ميگوهاي پرورشي آمريكاي جنوبي و اكوادور بازا اروپا را پوشش مي‌دهند كه قيمت آن پايين‌تر از ايران است لذا ميگوي صادراتي ايران در امارات قيمت بهتري دارددیدگاه خود را بیان کنید