تخصیص تسهیلات ملی برای رشد بخش آبزی پروری

تخصیص تسهیلات ملی برای رشد بخش آبزی پروری

تخصیص تسهیلات ملی برای رشد بخش آبزی پروری

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

تخصیص تسهیلات ملی برای رشد بخش آبزی پروری

//

رئیس ستاد ارتباطات مردمی وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص تسهیلات ملی برای رشد بخش آبزی پروری در استان چهار محال و بختیاری خبر داد

پیمان فلسفی در گفت و گو باخبر نگارباشگاه خبرنگار  با اشاره به اینکه استان چهار محال و بختیاری از ظرفیت بالایی برای پرورش آبزیان برخوردار است، افزود: اعتبار لازم برای توسعه زیر ساختهای آبزی پروری و عملیاتی شدن طرح های حوزه شیلات در استان از محل اعتبارات ملی محقق خواهد شد.

وی در خصوص بحث خشکسالی و طرح انتقال آب در استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: طرح انتقال آب در استان در زمره طرح های زیر بنایی است و قطعاً پیش بینی ها و تدابیر لازم به عمل آمده است.

مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت در این طرح به دنبال آماده سازی شرایطی است که آسیبی متوجه کشاورزان استان چهار محال و بختیاری نشود.

وی در خصوص طرح انتقال آب و خشک شدن اراضی کشاورزی گفت: تا هنگامی که روستاییان از قانون حق آبه روستائیان حاشیه رودخانه ها بهره می برند باید این آب به روستائیان تعلق گیرد و درصورت مازاد مصرف به تقاط دیگر انتقال می یابد و  ما به عنوان سازمان جهاد کشاورزی این مشکل را با وزارت نیرو و سازمانهای مرتبط مطرح می کنیم تا مشکل کشاورزان مرتفع شوددیدگاه خود را بیان کنید