برنامه ريزي براي توليد 50 تن ماهي خاوياري درآذربايجان شرقي

برنامه ريزي براي توليد 50 تن ماهي خاوياري درآذربايجان شرقي

برنامه ريزي براي توليد 50 تن ماهي خاوياري درآذربايجان شرقي

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

برنامه ريزي براي توليد 50 تن ماهي خاوياري درآذربايجان شرقي

//

سرپرست مديريت امور شيلات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي از برنامه ريزي براي توليد 50 تن ماهي خاوياري در آذربايجان شرقي تا پايان سال 94 خبر داد

خبرنگارباشگاه خبرنگاران،صمدزاده  امروزدر حاشيه برگزاري همايش انسان سالم غذاي سالم با محوريت آبزيان  از برنامه هاي سازمان جهادکشاورزي استان جهت افزايش توليد ماهيان خاوياري خبرداد و گفت : براي سالجاري توليد 5/1 تن و تا پايان برنامه پنجم توسعه در سال 1394 توليد 50 تن ماهي خاوياري برنامه ريزي شده است.

وي از برنامه افزايش توليد ماهي خوراكي در استان تا پايان برنامه پنجم توسعه خبرداد و با اشاره به اينكه سال گذشته در 388 مزرعه ماهي استان سه هزار و 758 تن ماهي توليد شد ، گفت : در افق چشم انداز توسعه ، توليد شش هزار تن ماهي پيش بيني شده است.

صمد زاده ، برنامه توليد ماهيان زينتي را براي سال جاري دو ميليون و 700 هزار قطعه اعلام کرد و ادامه داد : اين ميزان تا پايان برنامه توسعه پنجم به چهار ميليون قطعه خواهد رسيد.

وي ازافزايش مصرف سرانه ماهي در استان از5/4 كيلوگرم به شش كيلوگرم تا پايان برنامه پنجم توسعه خبرداد و گفت : با بالا بردن آگاهي هاي عمومي در خصوص فوايد مصرف ماهي درصدد افزايش مصرف ماهي در جامعه هستيم. مديرامورشيلات وآبزيان سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي ظرفيت فرآوري محصولات آبزي پروري را در دو واحد فرآوري استان ، هزار تن اعلام كرد و گفت : با ايجاد واحدهاي جديد اين ظرفيت افزايش مي يابد.

صمدزاده ، فراهم كردن زيرساختهاي مورد نياز جهت توسعه آبزي پروري ، ساماندهي تشكلهاي موجود و ارتقاي بهره بروري شيلات را از اهداف برنامه ريزي شده سازمان برشمرده و افزود : مطالعات لازم براي پرورش ماهيان زينتي در پارك بزرگ تبريز ، ايجاد مزرعه الگويي در دانشگاه مراغه و مجتمع آموزشي شهيد سرداري جهاد كشاورزي و افزايش مكانيزاسيون كشاورزي از طرح هاي شاخص در حال اجرا در استان مي باشند.

 وي از مطالعه صورت گرفته در خصوص مكان يابي حفر 300 حلقه چاه در حاشيه رود ارس با انتظار توليد سه هزار تن ماهي در مجموع و ماهي دار كردن 700 استخر دو منظوره كشاورزي با انتظار توليد سه هزار و 500 تن ماهي در سال خبر داد و ادامه داد : مطالعات احداث بازارچه مدرن و استاندارد ويژه عرضه محصولات آبزي پروري در تبريز انجام شده و موضوع راه اندازي آن با مديريت امور سرمايه گذاري شهرداري تبريز در حال مذاکره و پي گيري مي باشد و در كنار اين بازارچه رستوراني هم به منظور عرضه غذاهاي دريايي در نظر گرفته شده استدیدگاه خود را بیان کنید