کنترل و مراقبت از جنگل‌هاي "حرا"

کنترل و مراقبت از جنگل‌هاي "حرا"

کنترل و مراقبت از جنگل‌هاي "حرا"

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

کنترل و مراقبت از جنگل‌هاي "حرا"

//

استاندار هرمزگان بر کنترل و مراقبت از ذخاير زيست کره‌اي هرمزگان به‌ويژه جنگلهاي "حرا" تاکيد کرد

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خليج فارس، "ابراهيم عزيزي"، در چهارمين نشست منطقه‌اي "شبکه انسان و کره مسکون کشورهاي جنوب و مرکز آسيا (facam)"، که در جزيره قشم در حال برگزاري است، افزود: جنگل‌هاي حرا در استان هرمزگان با مساحت 86 هزار و 581 هکتار از جنگل‌هاي بي‌نظير هرمزگان است.

وي، جلوگيري از فرسايش 900 کيلومتر از اراضي هرمزگان را از مهمترين ويژگي‌هاي جنگلهاي حرا در هرمزگان دانست.

به گفته عزيزي، جنگل‌هاي حرا باعث ايجاد جايگاه زيست‌محيطي و زيستگاه آبزيان متنوع در منطقه است.

وي افزود: اين جنگل‌ها همچنين در تثبيت رسوب‌گذاري، حفاظت از آب‌ سنگهاي مرجاني و جلوگيري از تخريب سواحل نقش اساسي دارند.

استاندار هرمزگان بر توسعه و تقويت ذخاير زيستگاه‌هاي کروي در هرمزگان تاکيد کرد و گفت: بايد براي حفظ زيست‌محيطي اين مناطق در استان، اقدامات لازم را انجام داد.

وي، از جمله اقدامات لازم را آموزش حفظ و نگهداري اين مناطق عنوان کرد و افزود: امر مهم آموزش تاثير بسزايي در حفظ و نگهداري ذخاير زيست کروي و همچنين زيست‌محيطي در استان دارد.

عزيزي، کنترل و مراقبت از اين مناطق را امري حياتي دانست و گفت: استفاده از فرصت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در توسعه اين مناطق، اجتناب‌ناپذير است.

وي، برگزاري همايش‌هاي گردشگري و پژوهشگري را براي حفظ و نگهداري ذخاير زيست کروي و محيطي لازم دانست و بر تقويت انگيزه حفاظت از اين مناطق در مردم تاکيد کرد.

عزيزي بر تخصصي بودن اين نشست تاکيد کرد و از اعضاء خواست، بحث مناطق زيست کروي به‌ويژه جنگل‌هاي حرا را در برنامه‌کاري خود قرار دهنددیدگاه خود را بیان کنید