26 بندر صيادي به تعاوني‌ها واگذار شد

26 بندر صيادي به تعاوني‌ها واگذار شد

26 بندر صيادي به تعاوني‌ها واگذار شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

26 بندر صيادي به تعاوني‌ها واگذار شد

//

معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران از واگذاري 26 بندر صيادي به تعاوني‌ها خبر داد.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اصغر مجاهدي واگذاري بنادر ماهيگيري و صيادي را يكي از سياست‌هاي شيلات عنوان و اظهار كرد: بنادري كه آمادگي لازم را داشته باشند، پس از بررسي و امضاي تفاهمنامه با سازمان تعاون در اولويت قرار مي‌گيرند.

وي افزود: در حال حاضر حدود 60 منطقه صيادي در كشور وجود دارد كه به كار صيد و صيادي مشغول هستند.

مجاهدي تصريح كرد: در آينده‌اي نه چندان دور تمامي بنادر صيادي كشور را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم كه بدين ترتيب مسئوليت‌ها از سوي سازمان شيلات به سايرين تفويض مي‌شود.

معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات يادآور شد: در حال حاضر صيد ميگوي بندرعباس به اتمام رسيده و وضعيت صيد در سال جاري مناسب ارزيابي مي‌شوددیدگاه خود را بیان کنید