هشدار دامپزشکي استان خراسان رضوی نسبت به بروز بيماري در مزارع پرورش آبزيان

هشدار دامپزشکي استان خراسان رضوی نسبت به بروز بيماري در مزارع پرورش آبزيان

هشدار دامپزشکي استان خراسان رضوی نسبت به بروز بيماري در مزارع پرورش آبزيان

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

هشدار دامپزشکي استان خراسان رضوی نسبت به بروز بيماري در مزارع پرورش آبزيان

//

اداره کل دامپزشکي خراسان رضوي از بروز بيماري استرپتوکوکوزيس در بين مزارع پرورش وتکثير ماهيان سردآبي استان خبر داد. رئيس اداره مبارزه با بيماري هاي  آبزيان اين اداره کل با اعلام اين خبرافزود: بيماري موصوف بيماري باکتريال بوده که منجر به بروز خسارات سنگين اقتصادي مي شود

دکتر محسن نژاد تصريح کرد: برخي گونه هاي اين باکتري ممکن است درموارد خاص موجب بيماري در انسان شوند و لذا با هدف پيشگيري از بيماري حفظ کيفيت آب، تغذيه آبزيان با جيره استاندارد، رعايت اصول بهداشتي وپاکيزه نگه داشتن محيط و قرنطينه ماهيان جديد الورود ضروري است.

اين کارشناس دامپزشکي علائم بيماري را شامل؛ بيرون زدگي چشم ها وکوري ماهي ها، سياه شدگي بدن آن ها، خونريزي در روي پوست و جراحات ناحيه مخرجي آبزيان دانست.

وي عفونت قابل انتقال از خوراک ماهي را از جمله راه هاي انتقال دانست و يادآور شد: اين مهم ترين منبع گسترش عفونت استرپتوکوکي در بين آبزيان است و ماهياني که بيماري را پشت سر گذاشته اند ممکن است به عنوان حامل عمل کنند. وي افزود: همچنين ماهيان وحشي ممکن است عامل بيماري را بدون بروز علائم حمل کنند و حتي مجاورت ماهي سالم با ماهي آلوده نيز باعث انتقال بيماري مي گردد.دکتر محسن نژاد يادآور شد: اين بيماري براي اولين بار در سال 1957 در مزارع پرورش ماهيان سردآبي ژاپن گزارش شده و در ايران از سال 1380 در بين مزارع سردآبي شيوع پيدا کرده است و سالانه خسارت زيادي به مزارع سرد آبي وارد مي کند.

رئيس اداره آبزيان دامپزشکي استان، کاهش تراکم ماهيان در استخرها، استفاده از غذاي با کيفيت مناسب واستاندارد، خريد تخم چشم زده و بچه ماهي از مراکز معتبر و داراي گواهي بهداشتي، اجتناب از نقل وانتقال بچه ماهي بين مراکز آبزي پروري بدون اخذ گواهي بهداشتي، واکسيناسيون بچه ماهيان، رعايت اصول اوليه بهداشتي در مزارع پرورش، برداشت سريع ماهيان بيمار و کشتار و معدوم سازي آن ها و استفاده از وسايل اختصاصي براي هر استخر را از جمله ديگر راه هاي جلوگيري از بروز بيماري استرپتوکوکوزيس در مراکز پرورش دانست.

وي تصريح کرد: با توجه به نقش مزارع پرورش ماهي در توليد غذاي سالم با منشاء آبزيان و نيز مصارف صنعتي آن ها، لازم است تا پرورش دهندگان ماهي نسبت به رعايت دقيق توصيه هاي بهداشتي دامپزشکي اقدام کنند. وي اضافه کرد: پرورش دهندگان در صورت بروز هرگونه تلفات غير متعارف در مزارع پرورشي تحت پوشش مراتب را به نزديک ترين شبکه دامپزشکي اطلاع دهند يا از طريق سامانه پيام کوتاه 30001905 به روابط عمومي اداره کل دامپزشکي استان اطلاع رساني کنند.

وي در پايان يادآور شد: بيش از 197 مزرعه توليد آبزيان سردآبي و 631 مزرعه توليد آبزيان گرم آبي در استان فعاليت مي کننددیدگاه خود را بیان کنید