توقیف شناور عربستانی در آب‌های بوشهر

توقیف شناور عربستانی در آب‌های بوشهر

توقیف شناور عربستانی در آب‌های بوشهر

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

توقیف شناور عربستانی در آب‌های بوشهر

۱۳۹۲/۱۲/۱۵


نیروهای گارد ساحلی جمهوری اسلامی ایران یک موتور لنج صیادی عربستان سعودی را پس از ورود به آبهای ساحلی این استان توقیف کردند
علی حاجت‌پور معاون عملیات فرماندهی گارد ساحلی استان بوشهرگفت: «با توقیف این شناور چهار نفر متجاوز مرزی دستگیر و با بررسی اولیه مشخص شد این شناور مربوط به کشور عربستان سعودی اما ناخدا و ملوانان آن تبعه کشور هندوستان هستند.»

وی افزود این شناور به پایگاه گارد ساحلی بوشهر منتقل شده است.

حاجت پور تصریح کرد: از آغاز سال جاری این نهمین شناوری است که به علت «ورود غیر مجاز به مرزهای آبی کشورمان» در خلیج فارس توقیف شده است. گفتنی است با انجام عملیات‌ مختلف دریایی ۸۴ متجاوز دستگیر شده‌اند.

نیروهای گارد ساحلی جمهوری اسلامی ایران آبان گذشته دو لنج صیادی عربستان سعودی را پس از تجاوز به آبهای ساحلی کشورمان در خلیج فارس توقیف کردند.

تمامی ۹ خدمه این دو کشتی از اتباع یکی از کشورهای آسیای جنوبی بودند.

ایران و عربستان سعودی هر دو دارای یک خط ساحلی در امتداد خلیج فارس هستند که بخش عمده سواحل شمالی تحت پوشش ایران و بخش عمده سواحل جنوبی تحت پوشش عربستان سعودی قرار دارد
منبع : دانادیدگاه خود را بیان کنید