کف روبی دریا، متوقف شود

کف روبی دریا، متوقف شود

کف روبی دریا، متوقف شود

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

کف روبی دریا، متوقف شود

۱۳۹۲/۱۲/۱۵


روش ممنوعه صید ترال چنین است که صیادان، کف دریا رامی روبند و به زبان ساده تر، جارومی کنند و آبزیان مفید تلف می شوند و این روش در بخش هایی از استان بوشهر رواج دارد و صیادان واقعی خواستار برچیده شدن تور صیادان کف روب شده اند
براین اساس مدیرعامل اتحادیه صیادی بوشهر معتقداست که باید مجوز صید شناورهای ترال کننده لغو شود.

همچنین معاون صید شیلات استان بوشهر در این مورد چنین گفت: بستر دریا حکم مرتع در خشکی را دارد که با انجام صید ترال بستر دریا نابود می شود.

بنا به توصیه مدیرعامل اتحادیه صیادی بوشهر، مسوولان ذی ربط این استان مجوز صید شناورهایی را که به روش ممنوعه ترال (کف روب) و به صورت قاچاق در آب های این استان مبادرت به صید می کنند، لغو کنند.

محمد کارگردر حاشیه بازدید از تعاونی صیادی بندر دیر گفت : مردم ساحل نشین استان بوشهر سال هاست که از طریق دریا ودریانوردی ارتزاق می کنند و در تولید ملی واشتغال پایدار فعالیت دارند.

وی گفت: هرگونه بی مهری وبی توجهی به این قشر زحمتکش ومولد، عواقب منفی در پی خواهد داشت.

کارگراظهارکرد: اساسی ترین مشکل صیادان استان بوشهر، کاهش شدید ذخائر دریایی به دلیل اقدام برخی صیادان متخلف و مبادرت آنان به صید مخرب ترال است.

وی ادامه داد: صید مخرب ترال نابودی زیستگاه های آبزیان دریا، تخریب ذخائر، خسارت به ادوات صیادی و به خطر افتادن امنیت شغلی صیادان را به دنبال دارد.

کارگر گفت:دریا وذخائر موجود درآن متعلق به همه مردم است و حفاظت این ذخائر خدادادی به عنوان انفال متعلق به بهره برداران است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی صیادی استان بوشهر گفت: باید با شناورهای متخلف علاوه بر مجازات شیلاتی، مجوز صید این شناورها لغو و شناورها ی آنها نیز بط شود تا درس عبرتی برای همگان باشد.

همچنین معاون صید شیلات استان بوشهرگفت: صید ترال، روشی کور و بی هدف است که هیچ رحمی به گونه های آبزیان و زیستگاه های دریایی ندارد.

عبدالحسن تنگستانی در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا در بندر دیر افزود: تعدادی از صیادان متخلف و سود جو با استفاده از روش ترال به صید خارج از فصل مبادرت می کنند که این اقدام آنان ذخائر دریایی را نابود می کند و تاثیر مخربی در آمار صید سالانه صیادان دارد.

وی اضافه کرد: شیلات استان با همکاری سایر ارگان ها ومحاکم قضایی با این گونه صیادان برخورد قاطع می کند و صیادان پیشکسوت نیز باید عرصه را براین صیادان سودجو تنگ کنند.

تنگستانی بیان کرد: بستر دریا حکم مرتع در خشکی را دارد که با انجام صید ترال بستر دریا نابود می شود.

اوادامه داد: استفاده از روش صید ترال در سال فقط در فصل صید میگو آن هم فقط برای صید این آبزی آزاد است.

در استان بوشهر30هزارنفرصیاد در قالب 550موتورلنج، یکهزارو600 قایق و21کشتی صیادی در زمینه صید وصیادی مشغول فعالیت هستند
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی
 دیدگاه خود را بیان کنید