پرداخت بدهي صنعت ميگو در انتظار اعلام بانك‌ها

پرداخت بدهي صنعت ميگو در انتظار اعلام بانك‌ها

پرداخت بدهي صنعت ميگو در انتظار اعلام بانك‌ها

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

پرداخت بدهي صنعت ميگو در انتظار اعلام بانك‌ها

//

پرداخت سود و جرايم بدهي پرورش‌دهندگان ميگو كه براساس بسته حمايتي به دولت واگذار شده منتظر اعلام ميزان بدهي هر يك از پرورش‌دهندگان از سوي بانك‌هاي عامل است

معاون وزير جهاد كشاورزي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: تا زماينكه ميزان دقيق بدهي پرورش‌دهندگان ميگو مشخص نشود نمي‌توان اعتبار 100 ميليارد توماني بسته حمايتي صنعت ميگو را پرداخت كرد لذا منتظر اعلام بانك‌هاي عامل از مشخص شدن ميزان سود و جرايم بدهي هر يك از پرورش‌دهندگان ميگو هستيم.

وي افزود: بر اين اساس از بانك‌ها درخواست شده هرچه سريع‌تر ميزان بدهي صنعت ميگو را مشخص كنند تا براساس اين ميزان در كارگروه‌هاي استاني تشكيل شده در استان‌هاي جنوبي براي پرداخت اعتبار تصميم‌گيري شود.

رازقي افزود: برخي بانك‌ها ميزان بدهي را اعلام كرده و برخي هنوز در حال بررسي هستند.

رييس سازمان شيلات ايران تصريح كرد: به بانك مركزي نيز نامه‌اي ارسال شده كه فشار خود را از توليدكنندگان بردارند تا وارد توليد شوند و سهم بدهي هر كس مشخص گردد.

به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي پس از مشخص شدن ميزان بدهي‌هاي پرورش‌دهندگان پرداخت بدهي هر كس اولويت‌بندي مي‌شود و كساني كه در حال توليد هستند يا آمادگي توليد جديد را دارند در اولويت پرداخت اعتبار اين بسته حمايتي هستنددیدگاه خود را بیان کنید