102 تن ميگوي پرورشي گلستان به خارج از کشور صادر شد

102 تن ميگوي پرورشي گلستان به خارج از کشور صادر شد

102 تن ميگوي پرورشي گلستان به خارج از کشور صادر شد

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

102 تن ميگوي پرورشي گلستان به خارج از کشور صادر شد

//

102 تن ميگوي پرورشي وانامي با آب درياي خزر در سايت پرورش ميگوي گميشان به کشورهاي اروپايي و عربي صادر شد

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس "علي اكبر پاسندي" اظهار كرد:16 ميليون قطعه بچه ميگوي 200ميلي گرمي، تيرماه امسال در70 هكتار مزرعه پرورشي در سايت پرورش ميگوي گميشان ذخيره‌سازي شد.

وي افزود: با تلاش شبانه‌روزي كاركنان سايت پرورش ميگوي گميشان و بخش خصوصي، پس از سپري شدن چهارماه، حدود140 تن ميگوي وانامي از اين استخرها برداشت شد.

پاسندي تصريح کرد: ميگوي برداشت شده، آبان ماه جاري، در دو مرحله، پس از استحصال و عمل‌آوري، به كشورهاي امارات متحده عربي، كويت و لبنان هر يك 23 تن و همچنين به كشور اسپانيا به مقدار 33 تن صادر شد.

وي يادآور شد: وزن ميگوهاي صادراتي 13 الي 14 گرم است که وزن بسيار مطلوبي براي اين گونه آبزي استدیدگاه خود را بیان کنید