افزايش طرحهاي آبزي پروري در كشور ضروري است

افزايش طرحهاي آبزي پروري در كشور ضروري است

افزايش طرحهاي آبزي پروري در كشور ضروري است

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
Monday, September 28, 2020

افزايش طرحهاي آبزي پروري در كشور ضروري است

//

 

16/4/1390

كرج - سرپرست سازمان شيلات كشور گفت : افزايش طرحهاي آبزي پروري براي رسيدن به شاخص هاي بين المللي در كشور ضروري است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی : به گزارش ايرنا،'مجتبي تقوي' روز پنجشنبه در بازديد از مراكز پرورش ماهي استان البرز افزود : اكنون سهم پرورش ماهي در مقايسه با ميزان صيد در كشور 38 درصد افزايش يافته است.
وي اظهار داشت : سال گذشته 660 هزار تن آبزي در كشور توليد شد كه 250 هزار تن از آن مربوط به آبزیان پرورشي و مابقي از طريق صيد به دست آمد.
تقوي گفت : با توجه به محدوديت منابع دريايي بايد براي نزديك شدن به شاخص هاي بين- المللي بايد تعداد استخرهاي پرورش ماهي در كشور افزايش يابد.
وي افزود: سالانه يكصد هزار قطعه ماهيان زينتي در كشور توليد مي شود كه با ساماندهي اين صنعت فرصت هاي شغلي بيشتري ايجاد مي شود.
تقوي درباره واردات تخم ماهيان خاوياري گفت : اكنون بخش قابل توجهي از 'تخم چشم زده 'ماهيان وارداتي است كه طي چهار سال آينده درصدد اصلاح نژاد و تكثير اين نوع تخم ها در داخل كشور هستيم.
سرپرست سازمان شيلات كشور با اشاره به اينكه استان البرز از ظرفيت هاي مناسبي براي پرورش ماهي هاي سردآبي برخوردار است ، افزود: سالانه يك هزار تن ماهي پرورشي دراين استان توليد مي شود كه با استفاده از روش هاي علمي تا چهار هزار تن قابل افزايش است.دیدگاه خود را بیان کنید