تامين نيمي از ماهي مصرفي جهان از طريق آبزي‌پروري در 2012

تامين نيمي از ماهي مصرفي جهان از طريق آبزي‌پروري در 2012

تامين نيمي از ماهي مصرفي جهان از طريق آبزي‌پروري در 2012

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

تامين نيمي از ماهي مصرفي جهان از طريق آبزي‌پروري در 2012

//

در سال ‌٢٠١٢ بيش از ‌٥٠ درصد مصرف ماهي جهان از طريق آبزي‌پروري تامين خواهد شد

خبرگزاري دانشجويتان ايران (ايسنا)، آبزي پروري سريع‌ترين منبع پرورش پروتئين حيواني جهان است و در زمان حاضر تقريباً نيمي از مصرف ماهي جهان را تامين مي‌كند.

بر اساس اين گزارش، آبزي‌پروري جهان در سال ‌٢٠١٠ نشان مي‌دهد كه توليد جهاني ماهي از طريق آبزي پروري بين سالهاي ‌٢٠٠٠ تا ‌٢٠٠٨ بيش از ‌٦٠ درصد رشد كرده و از ‌٣٢/٤ ميليون تن به ‌٥٢/٥ ميليون تن رسيده است.

در اين گزارش پيش بيني شده است در سال ‌٢٠١٢ بيش از ‌٥٠ درصد مصرف ماهي جهان از طريق آبزي پروري تامين شود.

با توجه به ركود صنعت ماهيگيري و افزايش جمعيت، آبزي پروري به عنوان صنعتي كه بيشترين پتانسيل را براي توليد ماهي و پاسخ به تقاضاي در حال رشد غذاي دريايي به كيفيت و سالم دارد، شناخته مي‌شود.

با توجه به رشد اين صنعت از نظر حجم و ارزش، آبزي پروري به طور آشكاري در بسياري از نقاط جهان به كاهش فقر و بهبود امنيت غذايي كمك كرده است.

كشورهاي حوزه آسيا و اقيانوسيه كه اين صنعت را تحت نفوذ خود دارند، در سال ‌٢٠٠٨ ، توليد ‌٨٩/١ درصد آبزيان جهان را بر عهده داشته اند كه ‌٦٢/٣ درصد اين ميزان تنها توسط چين توليد شده است.

گفتني است ‌١١ كشور از ‌١٥ كشور پيشتاز در زمينه صنعت آبزي پروري، در منطقه آسيا و اقيانوسيه قرار دارنددیدگاه خود را بیان کنید