افزایش 700 تنی تولید ماهی امسال در استان خراسان رضوی

افزایش 700 تنی تولید ماهی امسال در استان خراسان رضوی

افزایش 700 تنی تولید ماهی امسال در استان خراسان رضوی

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

افزایش 700 تنی تولید ماهی امسال در استان خراسان رضوی

۱۳۹۲/۱۲/۲۸


در سال جاری 5 هزار و 333 تن انواع ماهی گرمابی و سرآبی در استخرها و مراکز پرورش ماهی خراسان رضوی تولید و به بازار مصرف عرضه شده است
مدیر کل شیلات و امور آبزیان استان خراسان رضوی در گفتگوباخبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد میزان مصرف مردم استان را به ماهی حدود 35 هزار تن اعلام کرد و افزود: حدود 30 هزار ات ماهی دیگر ا ز استان های شمالی و جنوبی کشور و همچنین دیگر استانها مانند فارس، لرستان و کهگلویه و بویراحمر وارد می شود.
او با بیان اینکه میزان تولید ماهی امسال درخراسان رضوی د ر مقایسه با سال گذشته 700تن افزایش یافته است به برنامه های توسعه مراکز آبزی پروری دراین استان اشاره کرد و افزود:با اختصاص 5 میلیارد تومان اعتبار ا زسال گذشته کار توسعه مکانیزه کردن استخرهای پرورش ماهی و نیز پروزرش ماهی د ربستر رودخانه ها با توجه به کمبود منابع آبی و خشکسال یهای پیاپی آغاز شده است.
به گفته مدیر کل شیلات و آبزیان خراسان رضوی درحال حاضر 33 نوع ماهی تزیین ید رخراسان رضوی تولید می شود

منبع : باشگاه خبرنگاران
 دیدگاه خود را بیان کنید