پايان فصل صيد ميگو در خليج فارس

پايان فصل صيد ميگو در خليج فارس

پايان فصل صيد ميگو در خليج فارس

سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, September 28, 2021

پايان فصل صيد ميگو در خليج فارس

//

كيهان:  30 شناور قشمي كه براي صيدميگو در آب هاي خليج فارس تورهاي صيادي خود را پهن كرده بودند بعد از 45 روز صيادي به خانه هاي خود بازگشتند.
رئيس اداره شيلات قشم در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار كيهان گفت: در سال گذشته 60 فروند شناور قشمي براي صيد ميگو به دريا رفتند اما سال جديد با توجه به همزماني با صيد شيرماهي و افزايش اين ماهي تجاري در آب هاي خليج فارس اين تعداد شناور به 30 فروند كاهش يافت و با توجه به كاهش شناورهاي صيدميگو هيچ كاهشي در صيد به وجود نيامد و همچون سال گذشته 300 تن صيد ميگو در آب هاي خليج فارس سهم جزيره نشينان بود.
رئيس شيلات شهرستان قشم افزود: صيد انجام شده در قشم توسط شركت هاي فعال در جزيره خريداري و پس از عمل آوري و بسته بندي بهداشتي وارد بازارهاي داخلي و خارجي شده است.
مسعود باراني اظهار داشت: در صيد امسال 300 نفر به طور مستقيم مشاركت داشتند و بيش از هزار نفر به طور غيرمستقيم داراي فرصت شغلي شدند و بيشترين صيد در صيدگاه كشتي سوخته تا روستاي طولا از توابع قشم بوده است.
اين گزارش مي افزايد: صيد ميگو از 16 مهر ماه آغاز و تا روز گذشته ادامه داشتدیدگاه خود را بیان کنید