رتبه نخست مازندران در توليد انواع ماهيان گرمابي در سطح کشور

رتبه نخست مازندران در توليد انواع ماهيان گرمابي در سطح کشور

رتبه نخست مازندران در توليد انواع ماهيان گرمابي در سطح کشور

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

رتبه نخست مازندران در توليد انواع ماهيان گرمابي در سطح کشور

//

امامي:استان مازندران با توليد سالانه بيش از ۳۹ هزارو ۱۲۱ تن انواع ماهيان پرورش گرمابي، بيشترين توليد کشور را دارد.مدير کل شيلات مازندران گفت: اين مقدار توليد و پرورش ماهيان گرمابي ۲۶ درصد توليد کشور است که در سال هاي اخير به توليد آن افزوده شده است. حسن حبيب نژاد افزود: اين استان با توليد سالانه ۱۱ هزارو ۱۲۱ تن ماهي سردآبي 12.5 درصد توليد و رتبه دوم اين محصول را در کشور داراست که نشانگر ظرفيت بالاي مازندران در توليد و پرورش انواع آبزيان است. وي استفاده از فناوري روز و دانش بالاي آبزي پروران در تمام مراحل توليد را ضروري اعلام کرددیدگاه خود را بیان کنید