صادرات 102 تن ميگوي پرورشي گميشان گلستان

صادرات 102 تن ميگوي پرورشي گميشان گلستان

صادرات 102 تن ميگوي پرورشي گميشان گلستان

پنج‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
Thursday, September 24, 2020

صادرات 102 تن ميگوي پرورشي گميشان گلستان

//

102 تن ميگوي پرورشي وانامي كه با استفاده از آب درياي خزر در سايت پرورش ميگوي گميشان توليد شده است به كشورهاي اروپايي و عربي صادر شد.

خبرگزاري داشنجويان ايران (ايسنا)،‌ مديركل شيلات گلستان گفت: 16 ميليون بچه ميگوي 200 ميلي گرمي 13 تا 19 تيرماه امسال در 70 هكتار مزرعه پرورشي در سايت پرورش ميگوي گميشان ذخيره سازي شد كه پس از سپري كردن چهار ماه حدود 140 تن ميگوي وانامي از اين استخرها برداشت شد.

به گفته وي در دو مرحله بعد از استحصال و عمل آوري حدود 70 تن به كشورهاي لبنان، كويت و امارات متحده عربي و 33 تن هم به كشور اسپانيا صادر شد.

او افزود: وزن ميگوهاي صادراتي 13 الي 14 گرم است كه وزن بسيار مطلوبي براي اين گونه آبزي به‌منظور صادرات و استفاده مصرف‌كنندگان استدیدگاه خود را بیان کنید