سهم قابل توجهی از ماهیان خاویاری در گلستان صید می شود

سهم قابل توجهی از ماهیان خاویاری در گلستان صید می شود

سهم قابل توجهی از ماهیان خاویاری در گلستان صید می شود

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
Friday, September 18, 2020

سهم قابل توجهی از ماهیان خاویاری در گلستان صید می شود

//

رئیس مجتمع آموزش جهادکشاورزی گلستان گفت: استان گلستان سهم قابل توجهی از صید و استحصال ماهیان خاویاری را بخود اختصاص داده است

خبرنگار مهر، محمد لولایی صبح یکشنبه در نشست مشترک کمیته تدوین استانداردهای آموزش مشاغل زیربخش کشاورزی افزود: همچنین پرورش این گونه ماهیها در استخر های مصنوعی می تواند موجب اشتغالزایی و توسعه پایدار بخش مربوطه کمک کند.

وی هدف از برگزاری این نشست را تدوین استاندارد آموزش های مهارتی در بخش شیلات ( ماهیان خاویاری) دانست و به وضعیت استان و پتانسیل های موجود در شیلات استان اشاره کرد.

لولائی گفت: تدوین این استانداردها برای افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال همراه با مهارت آموزی مهم است.

پترودی از کارشناسان دفتر آموزش های رسمی و حرف کشاورزی نیز ضمن تقدیر و تشکر مطالبی را در خصوص نحوه استاندار سازی مهارتهای موجود در بخش کشاورزی بیان کرد.

در پایان پس از جمع بندی، 6 شغل شناسایی و مقرر شد که استانداردهای مربوطه طی جدول زمانی تهیه تا برای تصویب نهایی در کمیته مطرح شود.

در این جلسه نمایندگان دستگاههای مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان گرگان، اداره کل شیلات استان، مدیریت امور ماهیان خاویاری استان و فعالان بخش خصوصی نیز حضور داشتنددیدگاه خود را بیان کنید