354 تن ماهی استخوانی صید و به بازار مصرف عرضه شد

354 تن ماهی استخوانی صید و به بازار مصرف عرضه شد

354 تن ماهی استخوانی صید و به بازار مصرف عرضه شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

354 تن ماهی استخوانی صید و به بازار مصرف عرضه شد

//

از ابتدای فصل صید تاكنون، 354 تن ماهی استخوانی در این استان صید و به بازار مصرف عرضه شد

به گزارش ایرنا از سازمان شیلات ایران، 'حسن حبیب نژاد' ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را 3 میلیارد و 540 میلیون تومان دانست و افزود: این میزان صید نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد كاهش داشته است.

وی اظهارداشت: به دلیل مواج بودن دریا 23 درصد فعالیت های پره كشی در دریا نسبت به فصل قبل كاهش داشته كه همین امر در كاهش صید ماهی نیز موثر بوده است.

مدیركل شیلات استان سرانه صید هر شركت تعاونی پره را 182 كیلوگرم بیان كرد و گفت: در این مدت بیشترین میزان صید ماهی در حدود 60 درصد مربوط به ماهی كفال بوده است.

وی افزود: هم اكنون چهار هزارو 200 صیاد در قالب 55 شركت تعاونی پره به صید ماهی استخوانی در استان مازندران مشغول فعالیت هستنددیدگاه خود را بیان کنید