پروژه ساماندهی بندر صیادی خورابوخضیر طی سال جاری اجرایی خواهد شد.

پروژه ساماندهی بندر صیادی خورابوخضیر طی سال جاری اجرایی خواهد شد.

پروژه ساماندهی بندر صیادی خورابوخضیر طی سال جاری اجرایی خواهد شد.

یک‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
Sunday, September 20, 2020

پروژه ساماندهی بندر صیادی خورابوخضیر طی سال جاری اجرایی خواهد شد.

//


پروژه ساماندهی بندر صیادی خورابوخضیر طی سال جاری اجرایی خواهد شد.
"سید مصطفی بهشتیان"مدیر کل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران به خبرنگار مانا گفت:بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته طی سال جاری طرح ساماندهی بندر صیادی خورابوخضیر واقع در تالاب شادگان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد:ساخت نصب اسکله های شناور از جمله مهمترین اقداماتي است كه در طرح ساماندهی بندر صیادی خور ابوخضیر انجام مي گيرد.
این مقام مسئول در سازمان شیلات ادامه داد:همچنین محوطه سازی و ساخت تاسیسات پشتیبانی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در راستای ساماندهی این بندر صیادی است.
به گفته وی،بر اساس ارزیابی های صورت گرفته پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ،پروژه های ذکر شده در بندر صیادی خور ابوخضیر با 40 درصد پیشرفت فیزیکی همراه باشد.
وی گفت:در صورت تامین اعتبارات لازم اواخر سال 91 شاهد اتمام پروژه طرح ساماندهی بندر صیادی خور ابوخضیر خواهيم بوددیدگاه خود را بیان کنید