برداشت ماهیان گرمابی در جنوب كرمان آغاز شد

برداشت ماهیان گرمابی در جنوب كرمان آغاز شد

برداشت ماهیان گرمابی در جنوب كرمان آغاز شد

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
Friday, September 25, 2020

برداشت ماهیان گرمابی در جنوب كرمان آغاز شد

//

برداشت ماهیان گرمابی در جنوب كرمان آغاز شد

مدیر امور شیلات جنوب كرمان گفت: برداشت ماهیان گرمابی از سطح 80 هكتار مزارع منفرد پرورش این گونه ماهی در منطقه آغاز شد

'محمود آیین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برداشت ماهیان گرمابی تا اوسط اسفند ماه سال جاری ادامه دارد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در این مدت بیش از 400 تن انواع ماهیان گرمابی از مزارع جنوب كرمان تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

آیین، تصریح كرد: تولید ماهیان گرمابی در سال جاری نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته كه این افزایش تولید مربوط به احداث مزارع جدید در سطح شهرستانهای قلعه گنج و منوجان است.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد كشاورزی جنوب كرمان خاطر نشان كرد: پس از برداشت ماهیان گرمابی از استخرهای منفرد با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی می توان به پرورش ماهیان سردابی در استخرهای مذكور اقدام كرد كه این امر باعث بهره وری بیشتر از امكانات و افزایش تولید آبزیان می شوددیدگاه خود را بیان کنید