صادرات 931 تن انواع آبزیان پرورشی به خارج از کشور

صادرات 931 تن انواع آبزیان پرورشی به خارج از کشور

صادرات 931 تن انواع آبزیان پرورشی به خارج از کشور

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

صادرات 931 تن انواع آبزیان پرورشی به خارج از کشور

//

931 تن انواع آبزیان پرورشی از آغاز امسال به کشور عراق صادر شد

مدیرکل شیلات مازندران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارزش صادرات آبزیان پرورشی تازه گرم آبی و سردآبی در این مدت 8/2 میلیون دلار بیان کرد.

 حبیب نژاد افزود: پارسال بیش از 51 هزارو 26 تن ماهیان پرورشی گرم آبی و سردآبی به ارزش 130 میلیارد تومان تولید شد.

 به گفته وي از این  میزان  پارسال 3 هزار تن محصولات شیلاتی ماهیان منجمد و کنسروی و نیز آبزیان پرورشی  تازه  به ارزش 3/8 میلیون دلار  به کشورهای عراق ، ترکمنستان ، ارمنستان و گرجستان صادر شد.

 وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال 3 هزارو 500 تن  آبزیان پرورشی و محصولات شیلاتی به ارزش یک میلیون دلار به خارج از ایران صادر شوددیدگاه خود را بیان کنید