توزيع فيل ماهي خاوياري در سراسر كشور آغاز شد

توزيع فيل ماهي خاوياري در سراسر كشور آغاز شد

توزيع فيل ماهي خاوياري در سراسر كشور آغاز شد

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

توزيع فيل ماهي خاوياري در سراسر كشور آغاز شد

//

 

18/4/1390

تهران - ازابتداي سال جاري تاكنون با همكاري مراكز بازسازي ذخاير آبزیان در سراسر كشور، بچه فيل ماهي به تعداد مورد نياز بين مزارع مجوزدار ماهيان خاوياري توزيع شده است .

خبرگزاری جمهوری اسلامی : به گزارش ايرنا از روابط عمومي سازمان شيلات ايران ،تاكنون 60 هزار و 141 قطعه بچه فيل ماهي بين 12 مزرعه مجوزدار خاوياري ، قفس‌هاي مستقر در درياي خزر و پايلوت هاي استاني توزيع شده است.
بر اساس اين گزارش، توزيع اين تعداد بچه فيل ماهي ها نسبت به توزيع اين گونه در سال گذشته از 583 درصد افزايش برخوردار بوده است.
اين گزارش مي‌افزايد: تاكنون 19 هزار بچه ماهي شيپ در بين مزارع مجوز دار توزيع شده است.
ماهي شيپ ،‌از خانواده تاس ماهيان است و اين گونه از جمله ماهيان نادر و كمياب در درياي خزر محسوب مي گردد كه هر ساله از ميزان صيد آن كاسته مي شود به طوريكه اين گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.
ميزان خاويار استحصالي از ماهي شيب 4 درصد از كل خاويار استحصال شده در حوزه جنوبي درياي خزر بوده است.
ميانگين طول بدن اين ماهي به ترتيب براي ماهي ماده و نر 152 و 135 سانتي متر بوده و ميانگين وزن براي جنس ماده و نر به ترتيب در حدود 20 و 30 كيلوگرم و ميانگين سني ماهيان صيد شده در حدود 13 تا 15 گزارش گرديده است.
همچنين فيل ماهي يا بلوگا ، از راسته تاس‌ماهيان، بزرگ‌ترين ماهي درياي خزر است. زيستگاه اصلي اين آبزي درياي خزر و درياي سياه است و گهگاه در درياي آدرياتيك هم ديده شده و هم‌اكنون در فهرست گونه‌هاي به‌شدت در معرض خطر انقراض دارد. خاويار اين ماهي گران‌ترين نوع خاويار است.
نمونه‌هايي از آنها با وزني در حدود 1400 كيلوگرم و سني بيش از 100 سال صيد شده است. هر دو يا سه سال يكبار تخم ريزي مي‌كند و بين 14 و 17 سالگي بالغ مي‌شود.
طول اين ماهي از يك و نيم متر تا بيش از چهار متر است و ركورد صيد آن در ايران يك هزار و 250 كيلوگرم بوده است كه از آن 230 كيلوگرم خاويار طلايي، كه گرانترين نوع خاويار است، استحصال شددیدگاه خود را بیان کنید