صيادان سيستان وبلوچستان داراي کارت سلامت مي‌شوند

صيادان سيستان وبلوچستان داراي کارت سلامت مي‌شوند

صيادان سيستان وبلوچستان داراي کارت سلامت مي‌شوند

یک‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
Sunday, September 20, 2020

صيادان سيستان وبلوچستان داراي کارت سلامت مي‌شوند

//

مديرکل شيلات سيستان و بلوچستان گفت: کارت سلامت در محل زندگي صيادان به آنان تحويل مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،منطقه سيستان وبلوچستان، سند گل افزود: با توجه به اينکه براي قانونمند شدن امر صيد و صيادي و ارتقاء سطح علمي جامعه صيادي،داشتن گواهينامه شايستگي از ملزومات امر دريانوردي بوده و اخذ کارت سلامت درهمين راستا است؛ لذا اکيپ پزشکي ياد شده در مناطق صيادي بريس و پسابندر حضور و خدمت لازم را ارائه كردند و در آينده نيز با عزيمت به ديگر مناطق به روند ارائه خدمات پزشکي خود ادامه خواهند داددیدگاه خود را بیان کنید