تهران و بیروت زمینه های همكاری در حوزه شیلات را بررسی كردند

تهران و بیروت زمینه های همكاری در حوزه شیلات را بررسی كردند

تهران و بیروت زمینه های همكاری در حوزه شیلات را بررسی كردند

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

تهران و بیروت زمینه های همكاری در حوزه شیلات را بررسی كردند

//

در دیدارمعاون وزیر جهاد كشاورزی ایران با وزیر كشاورزی لبنان، زمینه های همكاری دو كشور درزمینه شیلات مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش ایرنا از سازمان شیلات ایران، در دیدار 'غلامرضا رازقی' معاون وزیر جهادكشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران با 'حسین الحاجی حسن' وزیر كشاورزی لبنان همچنین برتوسعه مناسبات كشاورزی تاكید شد .

رییس سازمان شیلات ایران در این دیدار با برشمردن توانمندی های ایران در زمینه آبزی پروری، صید و احداث بنادر صیادی آمادگی ، شیلات را برای ارایه خدمات فنی و پذیرش سرمایه گذاران لبنانی در زمینه تكثیر، پرورش میگو و ماهیان دریایی اعلام كرد.

وزیر كشاورزی لبنان نیز در این دیدار با ستایش توانمندی های ایران تمایل كشور متبوعش را در برای بهره گیری از دانش فنی كارشناسان ایرانی در زمینه تكثیر و پرورش ماهیان دریایی و ماهیان آب شیرین اعلام كرد.

دراین ملاقات هیات لبنانی درخواست كرد تا از كمك های فنی كارشناسان ایرانی برای راه اندازی دو باره سه مركز تكثیر ماهی در این كشور برخوردار شود .

در پایان این دیدارهمچنین بر سفرهیات های تجاری دو كشور با هدف آشنایی با توانمندی های ایران و لبنان تاكید شددیدگاه خود را بیان کنید