26 فقره پرونده تخلف شیلاتی در گلستان تشکیل شد

26 فقره پرونده تخلف شیلاتی در گلستان تشکیل شد

26 فقره پرونده تخلف شیلاتی در گلستان تشکیل شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

26 فقره پرونده تخلف شیلاتی در گلستان تشکیل شد

//

فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان گفت: 26 فقره پرونده تخلف صیدگاهها و شناورهای شیلاتی در ماه گذشته در استان تشکل شد

ابراهیم کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آبان ماه سال جاری مجموع گشتهای دریایی و ساحلی که به صورت شبانه روزی انجام می شد، چهار هزار و 822 نفر ساعت بوده است.

وی گفت: از مجموع هزار و 207 مورد بازرسی از صیدگاه و شناورها و بازار ماهی و ایست بازرسی تعداد 7 نفر به عنوان متهم دستگیر و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

 

کیخا اظهار داشت: مقدار 358 قطعه ماهی غضروفی از متخلفان در بازرسی ها کشف و رهاسازی شددیدگاه خود را بیان کنید