بچه ماهي خاوياري قره‌برون، رهاسازي شد

بچه ماهي خاوياري قره‌برون، رهاسازي شد

بچه ماهي خاوياري قره‌برون، رهاسازي شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

بچه ماهي خاوياري قره‌برون، رهاسازي شد

//

 

18/4/1390

تهران - براي نخستين بار در كشور بچه ماهي خاوياري قره برون توسط بخش خصوصي رهاسازي شد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی : به گزارش ايرنا از روابط عمومي سازمان شيلات ايران، مدير كل شيلات گيلان گفت: حفظ و بازسازي ذخاير ماهيان مستلزم همكاري و جديت تمامي فعالان و توليدكنندگان اين بخش بوده و در شرايط فعلي با انجام اين كار كمك به حفظ و ماندگاري ذخاير ژني اين نوع ماهيان مي‌كند.
'حجت سعيدي' تعداد گونه‌هاي ماهيان خاوياري در دنيا و درياي خزر را به ترتيب 27 و 6 گونه برشمرد و گفت: ماهيان خاوياري درياي خزر شامل فيل ماهي يك گونه و تاس ماهي پنج گونه كه چهار گونه آن در حوزه جنوبي درياي خزر و يك گونه به نام استرلياد در رودخانه هاي اطراف درياي خزر مربوط به بخش شمالي است.
وي با بيان اينكه ايران در گذشته از توليدكنندگان مهم خاويار در جهان بوده ولي هم اكنون نقش ما در توليد اين ماهيان كم رنگ شده است، گفت: رشد ماهي خاوياري در آبهاي طبيعي رو به كاهش است و مقدار قابل ملاحظه‌اي كه بتوانيم صيد كنيم در دسترس قرار ندارد، به همين دليل توسعه پرورش اين ماهيان در دستور كار قرار دارد.
مديركل شيلات گيلان در ادامه اظهار كرد: در راستاي توانمندي استان گيلان در زمينه امور آبزي پروري و به لحاظ دارا بودن رودخانه‌ها و چشمه‌ها – سفره‌هاي آب زير زميني با كيفيت مناسب و چاههاي آب كشاورزي بسيار زياد، پرورش انواع آبزيان در سالهاي اخير با رشد قابل ملاحظه‌اي روبرو بوده است.
شايان ذكر است در راستاي اجراي برنامه‌هاي بازسازي ذخاير آبزيان درياي خزر چهار ميليون قطعه بچه ماهي سفيد توسط مركز بازسازي ذخاير ماهيان استخواني شادروان دكتر يوسف پور در رودخانه چمخاله اين شهرستان رهاسازي شد.
همچنين 10 هزار قطعه بچه ماهي خاوياري قره برون با اوزان متوسط 5 گرم در مصب رودخانه كرگانرود و به منظور حفظ و بازسازي ذخاير اين گونه ارزشمند رهاسازي شد؛ اين تعداد بچه ماهي خاوياري از استحصال 30 هزار قطعه لارو تاس ماهي ايران (قره برون) كه در اوايل سال 1389 صورت گرفته بدست آمده استدیدگاه خود را بیان کنید