برای نخستین بار رها سازی ماهیان گرمابی در سیریک

برای نخستین بار رها سازی ماهیان گرمابی در سیریک

برای نخستین بار رها سازی ماهیان گرمابی در سیریک

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

برای نخستین بار رها سازی ماهیان گرمابی در سیریک

۱۳۹۳/۰۳/۰۴

 

برای نخستین بار رها سازی ماهیان گرمابی در سیریک
 برای نخستین بار 140 هزار قطعه ماهی گرمابی در3سد شهرستان سیریک رها شد
 رئیس اداره شیلات شهرستان سیریک گفت :بخش خصوصی برای اجرای این طرح یک میلیارد ریال با همکاری شیلات سرمایه گذاری کرده است.
 عبداله رئیسی پیش بینی کرد دربهمن ماه 300تن ماهی به ارزش یک میلیاردو500میلیون تومان برداشت شود.
پرورش و تولید بیشتر ، اشتغالزایی و کاهش فشار برآبزیان دریایی از اهداف پرورش ماهیان گرمابی است با اجرای این طرح برای 10 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.
ماهیان گرمابی در دمای بین 18 تا 32 درجه رشد می کنند و به علت شرایط آب و هوایی استان و غذای مناسب از رشد بالایی بر خوردار هستند.
بیشتر ماهیان پرورشی در آبهای شیرین کپور و آمور ماهیان است که بیشتر به استانهای شمالی و کشورهای عراق و پاکستان صادر می شود
منبع : باشگاه خبرنگاران

 دیدگاه خود را بیان کنید