آغاز رها سازي بچه ماهيان خاوياري در خزر

آغاز رها سازي بچه ماهيان خاوياري در خزر

آغاز رها سازي بچه ماهيان خاوياري در خزر

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

آغاز رها سازي بچه ماهيان خاوياري در خزر

۱۳۹۳/۰۳/۰۴

 

آغاز رها سازي بچه ماهيان خاوياري در خزر
 رها سازی بچه ماهیان خاویاری در رودخانه های منتهی به دریای خزر در گلستان آغاز شد.
 مدیر کل شیلات گلستان گفت : امسال در مرکز پرورش مرجانی استان گلستان بیش از یک میلیون و 100 هزار قطعه بچه ماهی از 126 ماهی مولد تولید و تکثیر شد.
 

علی اکبر پاسندی افزود : از این ماهیان خاویاری 140 کیلوگرم تخم استحصال شد و پس از حدود 6 ماه نگهداری در این مرکز اکنون به وزن حدود 6 گرم رسیده اند.
وی گفت : از این تعداد 500 هزار قطعه اکنون در مصب رودخانه های منتهی به خزر رها شد و بقیه نیز به تدریج رها می شوند.
گلستان در تولید خاویار از دریا رتبه نخست دنیا را داراست و این استان پرورش بچه ماهیان خاویاری را با هدف جلوگیری از انقراض نسل این ماهیان با ارزش دریای خزر انجام می دهد.
پاسندی مدیر کل شیلات گلستان گفت : در دهه 60 میزان استحصال خاویار فقط در ایران بیشتر از 200 تن در سال بود اما آلودگی آب ، قاچاق بی رویه و کم شدن غذای ماهیان خاویار در خزر موجب شد سال 89 - 90 میزان کل خاویار استحصالی 5 کشور ساحلی به 80 تن رسید.
گلستان که در حوزه جنوبی دریای خزر واقع شده است به علت داشتن اکولوژی مناسب از جمله کم عمق بودن آب قابلیت ویژه ای برای عمل آوری و تکثیر ماهیان خاویاری است .
فیل ماهی ، قره برون ، چالباش ، شیپ و اوزون برون انواع ماهیان خاویاری خزر هستند
منبع : واحد مرکزی خبر
 

 دیدگاه خود را بیان کنید