بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در خزر رهاسازی می شود

بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در خزر رهاسازی می شود

بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در خزر رهاسازی می شود

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در خزر رهاسازی می شود

۱۳۹۳/۰۳/۰۵

 

بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در خزر رهاسازی می شود
 مدیرکل شیلات گلستان گفت: برای تکثیر ماهیان خاویاری، پیش بینی می شود امسال بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی در دریای خزر رهاسازی شود.
 علی اکبر پاسندی اظهار کرد: ماهیان خاویاری جزء سرمایه ملی محسوب می شوند و حفظ این گونه ارزشمند از وظایف حاکمیتی ماست.

به گفته وی، ماهیان خاویاری رودکوچ هستند و برای بقاء و زاد و ولد از دریا به سمت رودخانه های استان مهاجرت می کنند و مهاجرت این گونه از ماهیان از اسفند شروع شده و تا خرداد به طور طبیعی تکثیر یافته و دوباره به سمت دریا مهاجرت می کنند.

 پاسندی، کمی آب رودخانه های استان را مانعی برای انجام تکثیر طبیعی ماهیان خاویاری عنوان کرد و افزود: آلودگی رودخانه ها، حضور افراد غیرمسئول و صید بی رویه ماهیان خاویاری توسط صیادان غیرمجاز، موجب شده تکثیر طبیعی این گونه از ماهیان با مشکل مواجه شود.

وی تصریح کرد: شیلات ایران به منظور احیای دریای خزر و با احداث مراکز تکثیر نسبت به انتقال مولد از دریا و انجام عملیات تکثیر مصنوعی اقدام کرده است.

مدیرکل شیلات گلستان خاطرنشان کرد: تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری در استان با هدف بازسازی ذخایر دریا و حفظ این گونه از ماهیان دریایی در مرکز تکثیر و پرورش شهید مرجانی انجام می شود.

وی گفت: در شرایط حاضر به علت کاهش شدید ذخایر این گونه از ماهیان، پنج کشور حاشیه دریای خزر از صید تجاری این ماهی ممنوع شده و فقط می توانند صید حفاظتی انجام دهند.

مسئول مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی نیز با بیان این که در سال جاری تعداد 126 مولد وارد کارگاه شهید مرجانی شده است، گفت: از این مولدین به مقدار 140 کیلوگرم تخم استحصال شده و پیش بینی می شود امسال بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی در دریا رهاسازی شود.

ˈصالحی میرˈ افزود: انواع بچه ماهیان خاویاری تولید شده در این مرکز بعد از این که به وزن سه الی پنج گرم برسد برای رهاسازی به دریا منتقل می شود و در رودخانه های منتهی به دریای خزر به ویژه رودخانه گرگان رود رهاسازی می شود.

در سال گذشته، هشت تن ماهیان خاویاری در استان گلستان صید شد که از این میزان، 779 کیلوگرم خاویار به دست آمد
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی
 

 دیدگاه خود را بیان کنید