چهار هزار تن میگو در بوشهر برداشت شد

چهار هزار تن میگو در بوشهر برداشت شد

چهار هزار تن میگو در بوشهر برداشت شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

چهار هزار تن میگو در بوشهر برداشت شد

//

معاون تکثیر و پرورش آبزیان شیلات استان بوشهر گفت: از ابتدای فصل برداشت میگو در استان تاکنون چهار هزار و 247 تن میگو از مزارع پرورش میگو استان برداشت شده است

خبرنگار مهر، علی صالح پور بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مزارع پرورش میگو ریگ افزود: امید می رود تا تا پایان فصل برداشت میگو 100 تن دیگر نیز برداشت شود.

وی افزود: امسال در یک هزار و 494 هکتار از 91 مزرعه استان، 350 میلیون قطعه بچه میگو در یک هزار و 165 استخر ذخیره سازی شده است.

معاون تکثیر و پرورش آبزیان شیلات استان بوشهر با بیان اینکه 60 درصد میگوی پرورشی کشور در بوشهر تولید می شود، اظهارداشت: نوع میگوی پرورشی در مزارع استان وانامی که یک گونه بومی آمریکای جنوبی استدیدگاه خود را بیان کنید