جشنواره طبخ غذای آبزیان در گنبد کاووس برگزار شد

جشنواره طبخ غذای آبزیان در گنبد کاووس برگزار شد

جشنواره طبخ غذای آبزیان در گنبد کاووس برگزار شد

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

جشنواره طبخ غذای آبزیان در گنبد کاووس برگزار شد

//

جشنواره طبخ غذای آبزیان در گنبد کاووس واقع در شرق گلستان برگزار شد

خبرنگار مهر، این جشنواره ظهر چهارشنبه با مشارکت مرکز بهداشت و شیلات شهرستان گنبد کاووس برگزار شد.

سمیرا منصوری کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت گنبد کاووس در حاشیه این جشنواره گفت: برای آشنایی بیشتر مردم با فواید تغذیه آبزیان کلاسهای آموزشی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اولین کلاس آموزشی ویژه مربیان و کارشنان بهداشتی در شهرستان اجرا می شود، زیرا این کارشناسان ارتباط مستقیم با خانمهای خانه دار دارند.

غلامحسن قزاق رئیس اداره شیلات گنبد کاووس نیز گفت: بیشترین میزان تولیدات آبزیان استان در شهرستان انجام می شود.

وی عنوات کرد: استان گلستان رتبه چهارم تولید آبزیان را در کشور داراست.

در این جشنوره چهار نوع غذای آبزیان طبخ شددیدگاه خود را بیان کنید