همایش ملی آبزی پروری با ارائه 6 نقشه راه در زیباكنار گیلان پایان یافت

همایش ملی آبزی پروری با ارائه 6 نقشه راه در زیباكنار گیلان پایان یافت

همایش ملی آبزی پروری با ارائه 6 نقشه راه در زیباكنار گیلان پایان یافت

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

همایش ملی آبزی پروری با ارائه 6 نقشه راه در زیباكنار گیلان پایان یافت

//

نخستین همایش ملی آبزی پروری ایران با ارائه شش نقشه راه توسعه آبزی پروری در زیباكنار، گیلان عصر چهارشنبه به كار خود پایان داد

رییس موسسه تحقیقات شیلات ایران در این همایش به ایرنا: نقشه راه توسعه آبزی پروری ماهیان خاویاری،گرم آبی،سردآبی،دریایی ،میگو، و سایر آبزیان (نرم تنان، جلبكها،غذاهای زنده، ماهیان زینتی) از سوی پژوهشگران در این همایش ملی ارائه شد.

'عباسعلی مطلبی' اظهار داشت: پیش نویس این شش برنامه به شورای هماهنگی كانون دانش و صنعت ارائه و پس از تائید و تصویب در اختیار معاونت علمی رییس جمهور قرار می گیرد.

وی با اشاره به این كه تا دی ماه باید بسته های تبیین نقشه های راه بسته شود، افزود: بخش خصوصی در تدوین آن حضوری پر رنگ خواهد دارد.

مطلبی خاطرنشان كرد: با تصویب نقشه ها، برنامه ریزی ها براساس آن صورت گرفته و نهادهای مسئول باید در راستای این نقشه بودجه و منابع دهند.

وی افزود: با توجه به رویكرد كشور به توسعه آبزی پروری، از این نقشه راه به عنوان راهنمای استراتژیك برای دستیابی به تولید یك میلیون و 600 هزار تن تولید آبزیان در پایان برنامه پنجم توسعه استفاده خواهد شد.

نخستین همایش ملی آبزی پروری با محوریت، تكثیر، پرورش و فناوری های نوین، مهندسی آبزیان، تغذیه، منابع غذایی و غذای زنده، مدیریت بهداشت و بیماریهای آبزیان، اكولوژی و اثرات متقابل زیست محیطی در آبزی پروری، بیوتكنولوژی و اصلاح نژاد آبزیان اقتصادی، بیولوژی و فیزیولوژی آبزیان، مدیریت و بازسازی ذخایر، مدیریت، اقتصاد و بازاریابی روزهای هشتم و نهم آذر در زیباكنار گیلان برگزار شد.

این همایش توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (كانون هماهنگی دانش و صنعت آبزی پروری كشور) و با همكاری موسسه تحقیقات شیلات ایران (پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلی - بندرانزلی و با شركت محققان و دست اندركاران شیلات برگزار شددیدگاه خود را بیان کنید