مخترع مازندرانی موفق به اختراع تجهیزات پرورش ماهی شد

مخترع مازندرانی موفق به اختراع تجهیزات پرورش ماهی شد

مخترع مازندرانی موفق به اختراع تجهیزات پرورش ماهی شد

سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, September 28, 2021

مخترع مازندرانی موفق به اختراع تجهیزات پرورش ماهی شد

//

خبرگزاری فارس: مخترع مازندرانی موفق به اختراع دستگاه "داسپم" داروده استخرهای پرورش ماهی شد

خبرگزاری فارس از بابل، امید خان محمدی اطاقسرا کارشناس ارشد بیولوژی دریا، عضو فدراسیون جهانی مخترعان در ایران و کارمند دانشگاه آزاد واحد بابل موفق به اختراع دستگاه داسپم داروده استخرهای
این مخترع بابلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بابل اظهار داشت: این دستگاه قادر به دارو دهی استخرهای ماهی سردآبی است که بسته به دبی آب استخر قادر به تنظیم کردن آن است.
خان محمدی گفت: دستگاه داسپم قادر است دارو را در مدت 24ساعت قطره قطره به استخر پرورش ماهی در مدت 24 ساعت تزریق کند و با توجه به اینکه مدت زمان درمان در درمان بسیار مهم است، به راحتی می‌توان با این دستگاه دبی آب‌های مختلف را به راحتی تنظیم کرد و دیگر نیازی به حضور کارشناس نیست.
وی بیان داشت: با استفاده از این دستگاه می‌توان میزان دارو را نیز محاسبه کرد در این صورت می‌توان با توجه به دبی خروجی آب استخر، آب آن را وارد استخر پرورش ماهی سرد آبی قزل آلا کرد.
خان محمدی تصریح کرد: این اختراع در کره جنوبی پذیرفته و مورد تائید قرار گرفت.
وی گفت: اختراع دستگاه داسپم داروده استخرهای پرورش ماهی به شماره 70600 در سازمان ثبت و املاک کشور به ثبت رسیده استدیدگاه خود را بیان کنید