تمام تاسماهیان خزر در حال انقراض اند

تمام تاسماهیان خزر در حال انقراض اند

تمام تاسماهیان خزر در حال انقراض اند

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

تمام تاسماهیان خزر در حال انقراض اند

//

بندرانزلی - رییس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: طبق تقسیم بندی IUCN (اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست) تمام تاسماهیان خزر درمعرض جدی انقراض قرار گرفته اند

ایرنا، 'محمد پوركاظمی' روز چهارشنبه در همایش ملی آبزی پروری ایران در زیباكنار اظهار داشت: در دو دهه گذشته ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به علت فقدان مدیریت پایدار، به طور شدیدی كاهش و میزان تولید خاویار ایران از 305 تن در سال 1364 به حدود پنج تن در سال 1389 رسید.

وی خاطرنشان كرد: نتایج بررسی ها به وضوح نشان می دهد در صورت تداوم وضع كنونی، میزان صید ماهیان خاویاری بالغ و تولید خاویار ایران در سال 1400 به صفر خواهد رسید.

به گفته وی در منابع و مجامع علمی، عدم مدیریت اصولی و بهره برداری پایدار از ذخایر تاسماهیان، ناكافی بودن هماهنگی ها و عدم اقدام عملی و مشترك كشورهای حاشیه خزر برای مبارزه با صید غیرمجاز، قاچاق، مشكلات اجتماعی و اقتصادی بویژه بیكاری و عدم اشتغال در مناطق ساحلی، فقدان سیاست گذاری اصولی و سرمایه گذاری كافی در زیربخش ، تخریب زیستگاهها و مسدود نمودن مسیر مهاجرت مولدین برای تخم ریزی طبیعی از طریق احداث سد روی رودخانه های اصلی حاشیه خزر از عوامل اصلی كاهش ذخایر و میزان صید ماهیان خاویاری عنوان شده است.

پوركاظمی همچنین كاهش و تغییر منابع غذایی در محلهای تخم ریزی و تغذیه لارو بچه ماهیان در داخل رودخانه ها و مصب ها، آلودگی های صنعتی، نفتی، شهری و كشاورزی و عدم استفاده از توانمندی های منطقه ای و بین المللی فعال در امور دریای خزر را از دیگر دلایل این كاهش برشمرد.

وی افزود: با توجه به وجود مشكلات و معضلات بنیادی و فقر اجتماعی اقتصادی جوامع صیادی حاشیه خزر،‌ بر سر راه بهره برداری مسئولانه از ذخایر مشترك تاسماهیان دریای خزر از یك طرف و دوره تولید مثل طولانی و بلوغ جنسی دیرهنگام 10 تا 18 ساله تاس ماهیان، مطمئنا ذخایر تاسماهیان دریای خزر حتی در آبهای جمهوری اسلامی ایران بزودی بهبود نخواهد یافت.

وی خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش ذخایر طبیعی تاسماهیان دریای خزر در حال حاضر یكی از راههای تامین گوشت و خاویار مورد نیاز كشور و ورود مجدد به بازارهای بین المللی و احیای مجدد جایگاه خاویار ایران ، توسعه پایدار آبزی پروری ماهیان خاویاری است .

رییس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری اظهار داشت: كشورمان از ظرفیتهای بالقوه و شرایط ویژه ای برای توسعه آبزی پروری تاسماهیان برخوردار است .

وی، برخورداری از گونه های بومی و مناسب تاسماهیان در دریای خزر، برخورداری از نیم قرن تجربه و دانش فنی در تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری، شرایط آب و هوایی مناسب و ایجاد اشتغال، پایین بودن هزینه های تولید در مقایسه با سایر كشورهای رقیب، ارزآوری و درآمد قابل توجه و امكان جذب سرمایه های خارجی، وجود تقاضای زیاد برای مصرف گوشت و خاویار در بازارهای داخلی و جهانی و برخورداری از جایگاه بسیار مناسب در تجارت جهانی خاویار و مشهوریت نام خاویار ایران را مهمترین ظرفیتهای كشور در توسعه آبزی پروری تاسماهیان عنوان كرد.

پوركاظمی با اشاره به دریای خزر به عنوان بزرگترن خزانه ژنی تاسماهیان، زیستگاه اصلی این گونه های با ارزش كشور ، خاطرنشان كرد: هرگونه توسعه و برنامه ریزی برای این امر مهم نیاز به تدوین نقشه راه برای تحقق توسعه آبزی پروری پایدار با توجه به ملاحظات زیست محیطی و اهمیت تنوع زیستی دارد.

وی تصریح كرد: در تدوین نقشه راه توسعه آبزی پروری، مواردی نظیر بررسی وضعیت موجود ماهیان خاویاری دریای خزر، بررسی میزان تولید گوشت و خاویار كشور در 20 سال گذشته ، بررسی میزان صادرات خاویار ایران ، وضعیت ذخایر طبیعی تاسماهیان خزر، سیاست كشورهای حاشیه خزر در حفاظت و بهره برداری تاسماهیان، آبزی پروری ماهیان خاویاری در كشور مورد توجه قرار می گیرد.

همچنین به گفته وی وضعیت موجود و برنامه پنج ساله پنجم سازمان شیلات ایران در ارتباط با آبزی پروری ماهیان خاویاری ، اهداف و برنامه های موسسه تحقیقات شیلات ایران در برنامه پنجم ، تحقیقات انجام شده و در حال انجام مرتبط با آبزی پروری تاسماهیان همراه با آخرین وضعیت تولید جهانی گوشت و خاویار و ارزش اقتصادی آن از دیگر موارد نیازمند بررسی و توجه است .

به گفته پوركاظمی یكی از موضوعات مهم توسعه آبزی پروری، بررسی مسائل و محدودیتها و عوامل موثر در تولید شامل نهاده های تولید نظیر بچه ماهی، غذا، دارو، تسهیلات بانكی، بیمه، سیاستهای حمایتی، الگو و نظام بهره برداری، فراوری و صادرات، الزامات كنوانسیون سایتس و سایر عوامل خواهد بود كه در این نقشه راه مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت.

رییس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دكتر دادمان در خاتمه اظهار داشت: نقشه راه در قالب اولویت ها و برنامه های اجرایی و تحقیقاتی مورد نیاز در پیشبرد توسعه آبزی پروری تاسماهیان، ساختار و الگوی مناسب برای برنامه ریزی و توسعه در قالب شوراها، كمیته های تخصصی در سطح ملی و استانی ارائه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نخستین همایش ملی دو روزه آبزی پروری ایران با حضور رییس موسسه تحقیقات شیلات ایران، رییس پژوهشكده آبزی پروری ایران و جمعی از كارشناسان این رشته روز سه شنبه در زیبا كنار آغاز به كار كرد و امروز به كار خود پایان می دهد.

تكثیر، پرورش و فناوری های نوین، مهندسی آبزیان، تغذیه، منابع غذایی و غذای زنده، مدیریت بهداشت و بیماریهای آبزیان ،اكولوژی و اثرات متقابل زیست محیطی در آبزی پروری، بیوتكنولوژی و اصلاح نژاد آبزیان اقتصادی، بیولوژی و فیزیولوژی آبزیان، مدیریت و بازسازی ذخایر، مدیریت، اقتصاد و بازاریابی از محورهای این همایش ملی استدیدگاه خود را بیان کنید