مازندران به سرنوشت اروميه دچار مي شود؟

مازندران به سرنوشت اروميه دچار مي شود؟

مازندران به سرنوشت اروميه دچار مي شود؟

یک‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
Sunday, September 20, 2020

مازندران به سرنوشت اروميه دچار مي شود؟

//

خبرهاي نگران کننده زيست محيطي کشور در خصوص تالاب ها،درياچه ها و رودها همانند خشکي درياچه اروميه،خشکي زاينده رود، نابودي تالاب ها و... کم کم دارند از حضور خود در صدر اخبار مي‌کاهند که به ناگهان حجم خبرهايي از جنس آلودگي براي درياي خزر خودنمايي مي‌کنند.خبرها و گزارش هاي جديدي که انگار دوست دارند کاسپين را به سرنوشت اروميه محکوم کنند. همانطور که مي‌دانيد امسال سال خوبي براي درياچه ها،تالاب ها و رودهاي کشور نبود. از يک سو خشک شدن درياچه اروميه کار را به مجلس کشاند،از طرف ديگرعکسهاي بسياري از خشک شدن زاينده رود منتشر گرديد و قصه تالاب ها هم که سر دراز دارد.اين بار اما اتفاقي براي درياي خزر افتاده است.موضوعي که با ديگر رخدادهاي پيش آمده براي خزر کاملاً متفاوت است؛ آلودگي شديد آن هم از نوع ميکروبي که سهم ايران در ايجاد آن بيشتر از کشورهاي ديگر گزارش شده است.
درياي خزر در معرض آلودگي شديد
به گفته عبدالرضا کرباسي، معاون محيط زيست دريايي سازمان محيط زيست، درياي خزر در معرض آلودگي شديد قرار دارد و بيشترين آلودگي درياي خزر مربوط به آلودگي نفتي است.معاون محيط زيست دريايي سازمان محيط زيست در خصوص دليل اينآلودگي ها مي‌گويد: بيشترين آلودگي درياي خزر مربوط به آلودگي نفتي است که از فعاليت‌هاي نفتي 4 کشور ديگر حاصل مي‌شود و بعد از آن سهم سموم کشاورزي دومين رتبه را در توليد آلودگي دارد.
سهم ايران در ايجاد آلودگي ميکروبي بيشتر است
وي که به گفتگو با خبر آنلاين نشسته بود درباره سهم ايران در آلوده کردن آب درياي خزر اظهار مي‌دارد:هر جا که انسان باشد آلودگي هم وجود دارد، اما سهم ايران نسبت به کشورهاي همسايه درياي خزر در ايجاد آلودگي ميکروبي بيشتر است؛چون تعداد جمعيت ساحل نشين ايران بيشتر از ساير کشورهاست، همچنين سهم سرانه به‌ ازاي فرد نسبت به ساير کشورها کمتر است، اما وقتي ميزان آلودگي در جمعيت ضرب مي‌شود از ساير کشورها پيشي مي‌گيريم.بنابراين ايران در تصفيه فاضلاب‌هاي شهري موفق بوده است، اما هنوز وزارت نيرو راه درازي را بايد طي کند تا به شرايط مطلوب برسد، و همانطور که گفتم بيشترين آلودگي درياي خزر مربوط به آلودگي نفتي است که از فعاليت‌هاي نفتي 4 کشور ديگر حاصل مي‌شود و بعد از آن سهم سموم کشاورزي دومين رتبه را دارد.کرباسي به وظايف ساز مان ها در اين خصوص اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: سازمان محيط زيست متولي مقابله با آلودگي نفتي نيست و طبق قانون اين وظيفه به عهده سازمان بنادر و دريانوردي است.در خليج فارس مصوبه هيات دولت بسياري از سازمان‌هاي دولتي را ملزم به رعايت مسائلي کرده است به عنوان مثال وزارت نيرو بايد تمامي شهرهاي بالاي 30 هزارنفر جمعيت را به سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب مجهز کند. اين مقام مسئول در پاسخ به اين که آيا به جز درياي خزر ما اين مشکل را در خليج فارس هم داريم خاطر نشان مي‌سازد:آلودگي نفتي هميشه در خليج فارس وجود داشته و با توجه به حجم بالاي تردد نفتکش‌ها در اين منطقه به همراه عمليات اکتشاف و استخراج و ورود فاضلاب‌هاي حاوي مواد نفتي،هميشه اين نگراني وجود دارد که شرايط به آستانه بحراني برسد.عليرضا کرباسي ادامه مي‌دهد:اندازه‌گيري‌هايي که صورت گرفته است، نشان نمي‌دهد که آلودگي نفتي خليج فارس نسبت به ساير آب‌هاي آزاد بيشتر باشد و شايد در اطراف برخي پايانه‌هاي نفتي آلودگي بيش از حد استاندارد مشاهده شود.
وضعيت محيط زيست سواحل خزر رضايت‌بخش نيست
اما داستان خزر به همين جا ختم نمي‌شود.به گونه اي که طي چند روز گذشته هم هشدارهاي ديگري در اين خصوص داده شده است. فرماندار لنگرود يکي از کساني بود که در اين خصوص هشدار داده و گفته است: وضعيت محيط زيست سواحل خزر رضايت‌بخش نيست. دكترعزيز كاظمي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين كه شهرستان لنگرود 17 كيلومتر سواحل خزر را به خود اختصاص داده ادامه داده است:عدم رعايت حفظ محيط زيست از سوي گردشگران در اين سواحل از چالش‌هاي مهم شهرستان به شمار مي‌رود و در مجموع مناظر اين سواحل رضايت‌بخش نيست.فرماندار شهرستان لنگرود تصريح كرده است:حفظ محيط زيست رودخانه‌هاي منتهي به خزر، حلقه‌اي اساسي در زنجيره اكوسيستم خزر به شمار مي‌رود و بايد با حساسيت مردم و مسوولين وضعيت بهتري به خود بگيرد.
انتقاد مجلسي ها اوج گرفت
آلودگي خزر که اين روزها سر و صداي زيادي به پا کرده انتقاد مجلسيان را هم توانسته برانگيزد.در اين راستا يک عضو فراکسيون محيط زيست و توسعه پايدار مجلس،با انتقاد از عملکرد سازمان اجرايي به‌ويژه سازمان محيط زيست در رابطه با کنترل ورود فاضلاب به درياچه خزر، نسيت به نابودي محيط زيست اين درياچه هشدار داده است.به گزارش خانه ملت عفت شريعتي‌ با بيان اين که درياچه خزر در وضعيت نامطلوبي قرار دارد، افزوده است:متأسفانه درياچه خزر با دارا بودن ظرفيت‌هاي بسيار به مکاني براي انباشت زباله و فاضلاب‌ها تبديل شده است.نماينده مشهد در مجلس، کنترل ورود فاضلاب‌هاي صنعتي و خانگي به درياچه مازندران را نامناسب ارزيابي کرده و گفته است:سازمان مربوطه به ويژ سازمان محيط زيست برنامه‌ريزي مناسبي براي کنترل ورود فاضلاب به درياچه خزر انجام نداده است.
خزر هم به سرنوشت درياچه اروميه دچارميشود؟
شريعتي‌ که عملکرد سازمان اجرايي به‌ويژه محيط زيست را در رابطه با حفاظت از منابع آبي ضعيف ارزيابي کرده همچنين گفته است:عملکرد نامناسب اين سازمان موجب شده که‌ هم‌اکنون بيشتر منابع آبي کشور مانند رودخانه زاينده‌رود، درياچه اروميه و تالاب‌هاي ديگر کشور با نابودي روبه‌رو شوند.وي با بيان اين که مسئولان هيچ وقت انتظار خشک شدن درياچه اروميه را نداشتند، افزوده است:متأسفانه اگر سازمان‌هاي مرتبط به فکر چاره‌اي نباشند، درياچه خزر هم به عاقبت درياچه اروميه دچار مي‌شود.عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس هشتم، با بيان اين که ورود فاضلاب به درياچه خزر موجب نابودي محيط زيست به‌ويژه آبزيان است، بيان کرده است:مسئولان بايد براي حل مشکل آلودگي درياچه مازندران برنامه‌ريزي انجام دهنددیدگاه خود را بیان کنید