دو میلیون و 600 هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه پشت سدارس رهاسازی شد

دو میلیون و 600 هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه پشت سدارس رهاسازی شد

دو میلیون و 600 هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه پشت سدارس رهاسازی شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

دو میلیون و 600 هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه پشت سدارس رهاسازی شد

//

سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان جهاد كشاورزی آذربایجان غربی: دو میلیون و 600 هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه پشت سد ارس پلدشت رهاسازی شد

'رحمان وهاب زاده' روز پنجشنبه در مراسم رهاسازی این بچه ماهیان در دریاچه پشت سد ارس گفت: این بچه ماهی ها شامل آمور، بزرگ سر، فیتوفاك و كپور هستند كه پس از تكثیر و پرورش در مركز تكثیر شهید كاظمی پلدشت در اوزان بالای 10 گرم درآب های سد ارس رهاسازی شد.

وی افزود: رهاسازی بچه ماهی در آب های سد ارس در مقایسه با سال گذشته 50 درصد افزایش دارد.

سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان جهاد كشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان كرد: انتظار می رود با رهاسازی این بچه ماهیان در فصل آینده، چهار هزار تن ماهی از دریاچه سد ارس صید شود.

'عیسی قنبری' معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی هم در حاشیه رهاسازی بچه ماهیان به دریاچه سد ارس از تلاش فعالان بخش شیلات استان در جهت تقویت و توسعه صنعت پرورش ماهی قدردانی كرد و خواستار فرهنگ سازی در گنجاندن ماهی در مصرف خانواده های كشورمان شددیدگاه خود را بیان کنید