روش تکثیر طبیعی ماهیان در دریای خزر تداوم دارد‌

روش تکثیر طبیعی ماهیان در دریای خزر تداوم دارد‌

روش تکثیر طبیعی ماهیان در دریای خزر تداوم دارد‌

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

روش تکثیر طبیعی ماهیان در دریای خزر تداوم دارد‌

۱۳۹۳/۰۴/۱۶

 

روش تکثیر طبیعی ماهیان در دریای خزر تداوم دارد‌
 مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به سالم بودن آب دریای خزر از حیث اکولوژیکی، گفت: روش تکثیر طبیعی ماهیان در دریای خزر تداوم دارد
 حسن حبیب نژاد اظهار کرد: تکثیر طبیعی ماهیان در دریای خزر بر اساس شرایط زیست محیطی دریای خزر و رعایت اصول اکولوژیکی در دریای خزر انجام می شود.
وی افزود: تکثیر طبیعی ماهیان سبب صرفه اقتصادی برای ماهیگیران و ساکنان مناطق ساحل نشین بوده و می تواند جلوی آلودگی آب دریای خزر را نیز بگیرد.
 مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه اعتبارات تکثیر طبیعی ماهیان در دریای خزر باید افزایش یابد، تصریح کرد: سال گذشته میزان تخصیص های استانی به این حوزه خوب بوده و شاهد عملکرد مثبتی در این بخش بودیم.
حبیب نژاد با بیان اینکه مازندران در تولید ماهیان گرم آبی و سردآبی در رتبه های برتر کشور است، گفت: باید به مازندران به عنوان یکی از قطب های شیلاتی کشور توجه بیشتری کرد.
وی با اشاره به اینکه دریای خزر دارای گونه های منحصر به فرد از ماهیان جانوری است، افزود: حفاظت از گونه های دریایی در دومین دریاچه جهان باید با جدیت بیشتری صورت گیرد.
مدیرکل شیلات مازندران افزود: پروژه های حفاظت از منابع آب دریای خزر باید از سوی مسئولان استانی در قالب تخصیص بودجه های سالیانه اجرایی تا منتظر مخاطرات زیست محیطی و آلودگی های نفتی در این دریاچه بزرگ جهان نباشیم
منبع : خبرگزاری تسنیم

 دیدگاه خود را بیان کنید