شوری آب چاه ها و کاهش کیفیت خاک عوارض پسرفت دریاچه ارومیه است

شوری آب چاه ها و کاهش کیفیت خاک عوارض پسرفت دریاچه ارومیه است

شوری آب چاه ها و کاهش کیفیت خاک عوارض پسرفت دریاچه ارومیه است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

شوری آب چاه ها و کاهش کیفیت خاک عوارض پسرفت دریاچه ارومیه است

۱۳۹۳/۰۴/۱۷

 

شوری آب چاه ها و کاهش کیفیت خاک عوارض پسرفت دریاچه ارومیه است
 مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: شور شدن آب چاه ها و کاهش کیفیت خاک از عوارض پسرفت دریاچه ارومیه است
 ˈکامران یوسفی رادˈ افزود: توسعه آبیاری قطره ای برای حفظ باغ های شهرستان های حوزه دریاچه ارومیه را می توان راهکاری تاثیرگذار در کاهش مصرف آب در حوزه این دریاچه قلمداد کرد.
 
وی بااشاره به مشکلات شهرستان های آذربایجان شرقی مشرف به دریاچه ارومیه اظهار کرد: شهرستان های آذرشهر، اسکو، ملکان، عجب شیر، شبستر، تبریز و بناب در حوزه این دریاچه قرار دارند و تلاش برای حفظ شرایط موجود این شهرستان ها از برنامه های اصلی کارشناسان بوده و از طرفی توسعه و افزایش سطح زیرکشت در این شهرستان ها امکان پذیر نیست.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآوری کرد: جایگزینی باغات و استفاده از گیاهان مقاوم به شوری و کم آبی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان به بهره برداران است.

یوسفی راد افزود: کاهش سطح زیرکشت پیاز در شهرستان های حاشیه دریاچه ارومیه و جایگزینی محصولاتی نظیر کلزا، گلرنگ و زیره با نیازهای آبی کم برای زراعت در این شهرستان ها قابل اجرا است.

وی با اشاره به برنامه های سازمان جهاد کشاورزی برای حفظ درآمد بهره برداران در نواحی مجاور به دریاچه ارومیه گفت: توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی که نیاز آبی خیلی کمی دارند و یا توسعه گاوداری های سنتی برای حفظ درآمد و جلوگیری از مهاجرت از دیگر برنامه های اجرایی در مناطقی است که امکان کشت و زرع وجود ندارد.

یوسفی راد تاکید کرد: تمام این فعالیت ها، حفظ کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه را به دنبال خواهد داشت
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی
 

 دیدگاه خود را بیان کنید