پرورش ماهی درکنار کار کشاورزی یکی از روش های استفاده بهینه از منابع آبی است

پرورش ماهی درکنار کار کشاورزی یکی از روش های استفاده بهینه از منابع آبی است

پرورش ماهی درکنار کار کشاورزی یکی از روش های استفاده بهینه از منابع آبی است

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

پرورش ماهی درکنار کار کشاورزی یکی از روش های استفاده بهینه از منابع آبی است

۱۳۹۳/۰۴/۲۰

 

پرورش ماهی درکنار کار کشاورزی یکی از روش های استفاده بهینه از منابع آبی است
 مدیر شیلات شهرستان هیرمند گفت: پرورش ماهی درکنار کار کشاورزی یکی از روش های استفاده بهینه از منابع آبی است که ضمن اشتغالزایی و کمک به اقتصاد خانواده کشاورز، موجب غنی سازی آب کشاورزی و افزایش محصولات زراعی و باغی خواهد شد.
 حیدری مدیر شیلات شهرستان هیرمند گفت: پرورش ماهی درکنار کار کشاورزی یکی از روش های استفاده بهینه از منابع آبی است که ضمن اشتغالزایی و کمک به اقتصاد خانواده کشاورز، موجب غنی سازی آب کشاورزی و افزایش محصولات زراعی و باغی خواهد شد.
 
وی از جمله مزایای پرورش ماهی در استخرهای دو منظوره کشاورزی را، غنی سازی آب خروجی از استخر در جهت رفع نیازهای زیستی گیاهان عنوان و خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدام، افزایش محصولات کشاورزی با کیفیت بهتر خواهد بود.
این مقام مسئول ادامه داد : در شرایطی که خشکسالی درشهرستان هیرمند به عنوان یک عامل بازدارنده شغل ترقی می گردد ایجاد استخرهای دو منظوره کشاورزی به منظور پرورش ماهی برای امر اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان این خطه به سایر مناطق جایگاه کلیدی را به خود اختصاص داده است.
حیدری افزود: آبزی پروری ضمن اشتغالزایی و کمک به اقتصاد خانوارهای کشاورز می تواند بسیاری از هزینه های جانبی را نیز جبران کند.
مدیر شیلات هیرمند گفت : مزیت مهم دیگر، تولید و ورود گوشت ماهی ، به عنوان غذای سلامتی،در سبد غذایی خانوار عشایری و روستایی است، امروزه، مصرف سرانه آبزیان، یکی از شاخص های مهم جهانی در توسعه کشورها به شمار می رود
منبع : ندای هیرمند

 دیدگاه خود را بیان کنید