آبزی پروری در میناب احیا می شود

آبزی پروری در میناب احیا می شود

آبزی پروری در میناب احیا می شود

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

آبزی پروری در میناب احیا می شود

۱۳۹۳/۰۴/۲۱

 

آبزی پروری در میناب احیا می شود
 معاون استانداروفرماندارویژه میناب گفت :با توجه به اینکه این شهرستان قطب آبزی پروری در استان بوده بزودی صنعت آبزی پروری احیا می شود.
 علیرضا پاکدامن افزود:درگذشته 85درصد ازسطح زیرکشت وتولید میگو پرورشی استان در سواحل تیاب میناب کشت می شد ورونق خوبی داشت
وی ادامه داد:باتوجه به اهمیت بخش صید وصیادی وآبزی پروری ایجاد شرایط مناسب برای ورود سرمایه به زیربخش شیلات ضروری است .
 
وی براستفاده ازظرفیت های موجود برای توسعه آبزی پروری تاکید کرد وادامه داد: بایستی دربخش توسعه پرورش میگو وصنایع شیلاتی سرمایه گذاری کرد .

فرماندار ویژه میناب ،بااشاره به محدویت های منابع آبزی طبیعی خلیج فارس ودریای عمان اضافه کرد :حرکت به سمت توسعه تاسیسات پرورش ماهی ومیگو درساحل درکنار تجربه ودانش موجود از ساحل نشینان می توانند میناب رادرحوزه اقتصادی خرد دچار تحول وتوسعه کند که هم به تقویت اقتصاد خانواده منجرشود وهم افزایش سرانه تولید ملی رادر پی داشته باشد .

پاکدامن خاطر نشان کرد :توسعه صنایع شیلاتی صید وصیادی ازدیربازدرمیناب رونق داشته است وبجش اعظمی از امور مردم براساس این فعالیت مهم استوار بوده وخرج زندگی مردمان این منطقه همواره ازراه دریا صورت می گرفت.

شهرستان میناب با300هزار نفری در90کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی
 

 دیدگاه خود را بیان کنید