توليد 5 هزار تن ماهي در درود

توليد 5 هزار تن ماهي در درود

توليد 5 هزار تن ماهي در درود

یک‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
Sunday, September 20, 2020

توليد 5 هزار تن ماهي در درود

//

مدير جهادکشاورزي دورود از افزايش توليد ماهي در اين شهرستان خبر داد

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه لرستان، مهندس هاشمي در دومين همايش ترويج فرهنگ بيمه آبزيان گفت: شهرستان دورود با توليد 3550 تن ماهي مقام نخست توليد آبزيان استان را به خود اختصاص داده است.

وي بيان کرد: با راه اندازي سايت‌هاي جديد پرورش ماهي در دورود ميزان توليد ماهي اين شهرستان از3550 تن به 5000 تن افزايش مي‌يابد.

مهندس بيرانوند، مدير شيلات استان هم در اين همايش با تاکيد بر بيمه آبزيان افزود: لرستان با توليد بيش از 14 هزار تن ماهي و 102 ميليون قطعه بچه ماهي رتبه اول را در بين استانهاي غير ساحلي به خود اختصاص داده استدیدگاه خود را بیان کنید