سد ارس پر از ماهی شد

سد ارس پر از ماهی شد

سد ارس پر از ماهی شد

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

سد ارس پر از ماهی شد

//

به گزارش برنا 2میلیون و 600 هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه پشت سد ارس رها سازی شد.

این بچه ماهی ها شامل آمور،بزرگ سر ،فتوتاک و کپور هستند که پس از تکثیر و پرورش در مرکز تکثیر شهید کاظمی پلدشت در اوزان بالای 10 گرم در آب های سد ارس رهاسازی شدند.

سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: رها سازی بچه ماهی در آب های سد ارس در مقایسه با سال گذشته 50 درصد افزایش دارد.

آقای وهاب زاده گفت:انتظار می رود با رهاسازی این بچه ماهیان در فصل صید آینده 4 هزار تن ماهی از دریاچه سد ارس صید شود.

ا ین دریاچه در شمال غربی ایران و بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در 25 کیلومتری شهرستان پلدشت واقع شده استدیدگاه خود را بیان کنید